Deskorolka:: Opis deskorolki

Opis deskorolki


Blat-jest to cz??? deskorolki bez której nie mog?a by sie oby?.Wi?c najlepiej wybra? blat 7-warstwowy. Te deki na pewno s? l?ejsze ni? 9-warstwowe.


Profil
-powinien by? obustronny , czyli tak zwany Profil&concave.Wymiary blatu dla pocz?tkuj?cego skate'a to zalecane 20cm x 79cm.

Grip
-to tak zwana ta?ma antypo?lizgowa. Jest przyklejona w górnej stronie deski i jej zadaniem jest chroni? aby stopy nie ?lizga?y si? po blacie.


Trucki- To dwa umocowane pod spodem deski "krzy?yki" , które trzymaj? desk? w pozycji poziomej. G?ównym jednak zadaniem trucków jest trzymanie kó?ek i skr?canie w prawo lub lewo.

Kó?ka
- jak sama nazwa wskazuje s? to podstawowe cz??ci deskorolki. S? ró?ne rodzaje twardo?ci kó?ek. Kó?ka osi?gaj? twardo?? od 88A do 105A.


Gumki
- maj? za zadanie utrzymywa? sta?e nachylenie deski.S? zamocowane w truckach. Twardo?? gumek zale?y od Nas.Je?eli wybierzemy gumki twarde (zalecane) to b?dzie nastawia? si? mniejszy k?t nachylenia deski, z kolei gumki mi?kkie nadadz? desce wi?kszy k?t nachylenia i i utrudnienia w wykonywaniu trików.


?o?yska - zapewne ka?dy wie co to jest. ?o?ysko sk?ada si? z 2 tulejek , kilku metalowych kulek , i podk?adek. ?o?yska umieszczone s? w kó?kach, na pr?tach trucków.


Monta?ówki
- to ?rubki ni nakr?tki mocuj?ce trucki z blatem.
?ycz? dobrego wyboru podczas wybierania deski i przyjemniej jazdy.
Dodał: zl0


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


SkateLajonSkateLajon (2011-07-09 00:21:03)
Sk8ManOriginal No to nazwij porz?dnie grip.I nie u?ywaj s?owa papier ?cierny bo tak to sobie ka?dy mo?e powiedzie?.Wiadomo ?e nikt nie b?dzie na codzie? mówi? ta?ma antypo?lizgowa, ale pewnego rodzaju ta?m? to jest bo jest przylepiane na dech? i sprawia ?e si? po niej nie ?lizgasz.
wlodaswlodas (2010-12-25 16:34:02)
odkiedy w kole sa 2 tulejki
Sk8ManOriginalSk8ManOriginal (2010-08-30 20:22:45)
od kiedy grip to "tasma antyposlizgowa" a trucki to "krzyzyki"??? ziom odpusc sobie
Brak avaturuJuke (2010-07-20 22:52:57)
zapomnia?e? o talerzykach
Brak avaturunat4000 (2010-05-28 20:27:35)
podk?adki s? dl pocz?tkuj?cyc a je?li umiesz kicka i popa radze je zdi??
Mr.skaterkml995Mr.skaterkml995 (2010-02-17 16:44:21)
kolego zapomniales o jednym waznym elemencie: podkladki pod trucki :)

1 2