Deskorolka:: Ollie

Ollie


Ollie(czyt. Oli) - na pocz?tek nabieramy troch? pr?dko?ci. Nie ma co uczy? si? w miejscu bo nic nam to nie da.
Gdy ju? jedziemy po?ó? stop? na tailu tak aby na desce najlepiej by?y 2 palce. Druga nog? k?adziemy w odleg?o?ci oko?o 15-20 cm od stopy le??cej na tailu. Nast?pnie uderzamy w koniec naszej deski ( im mocniej tym wi?ksza szansa ze ollie b?dzie wy?sze ), tail ma dotkn?? ziemi na tyle mocno aby?my mogli us?ysze? odg?os uderzenia. Teraz staramy sie wyskoczy? jak najwy?ej ( na pocz?tku trudno jest wyskoczy? ale z czasem robi sie to ?atwiejsze). Od razu jak skaczemy jednocze?nie jedn? stop? unosimy do nose`a (przód deski) tak aby ta pociera?a o papier. Gdy ju? jeste?my w powietrzu wyrównujemy deskorolk? równolegle do ziemi prostuj?c przedni? nog?. Teraz staramy si? jak najd?u?ej utrzyma? tak? pozycj? - od tego zale?y d?ugo?? naszego skoku.
Gdy ju? widzimy, ?e ziemie jest coraz bli?ej delikatnie prostujemy nogi oraz plecy - to zapewni nam lepszy wygl?d triku.

Pozwoli?em sobie przejrze? kilka opisów o tym jak zrobi? ollie i z tego co widz? wiele osób radzi by katowa? podskakiwanie na desce ile si? tylko da bo to zapewni nam jego wysoko??. Ja za? radze wam robi? co innego... JE?DZI? i jeszcze raz JE?DZI? na deskorolce i nie za?amywa? si? w momencie gdy nie mo?ecie przeskoczy? wysoko przez was postawionej poprzeczki (dos?ownie) bo to przyjdzie SAMO. Po pewnym czasie efekty katowania ollie s? widoczne dopiero po miesi?cu czy nawet dwóch.
Je?li wi?c masz problem bo nie mo?esz przeskoczy? dwóch deków , zajmij si? heelflipem/kickflipem czy innym trikiem w mi?dzy czasie skacz?c sobie loozacko przez 1.5 deka. Minie miesi?c,dwa mo?e i nawet trzy ale w ko?cu uda ci si? a skorzystaj? na tym inne triki.
To by by?o na tyle, je?li jednak nadal masz problem z ollie wejd? na Forum i powiedz co jest nie tak postaramy si? ci pomóc :)
Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuavatar (2016-02-19 00:12:05)
kurde to nie jest w cale takie ?atwe. Zacz??em je?dzi? jakie? pó? roku temu mo?e ponad i ?eby tak wyskoczy? to trzeba mie? troch? si?y a ?eby do tego zrobi? okre?lone ruchy nogami to ju? trzeba mie? nie lada koordynacje. Mo?na ?wiczy? i ?wiczy? pod blokiem ale nie zawsze jest na to pogoda bo jak le?y ?nieg to si? raczej nie da. Moi koledzy sezonowo trenuj? jazd? na desce a ja za?atwi?em sobie treningi z trenerem na si?owni w Saturn Fitness na Bielanach i tam mnie nauczyli koordynacji no i oczywi?cie umiem si? teraz wy?ej wybi?. Kluczem do sukcesu jest po??czenie si?y, szybko?ci i techniki. Mam nadziej? ?e kto? kto skorzysta z mojej rady to potem napisze ?e mu pomog?o :)
Brak avaturukubaki18 (2015-12-07 22:14:59)
Mam problem, a na forum nikt nie odpisuje. Otó? kiedy próbuj? wykona? Ollie normalnie podbijam desk?, ci?gn? j? do przodu, ale nie mog? wyl?dowa?. Lewa noga (je?d?? Goofy) zawsze przesuwa si? w bok i l?duje na asfalcie. Pomocy :(
Szymulator27Szymulator27 (2015-05-30 08:23:28)
dopiero si? ucz? ale staram si? robi? Ollie w je?dzie ;)
Brak avaturuDaggerDancer (2014-04-27 13:29:51)
Artyku? wiele mi pomóg?, ale zawsze jak wyskakuj? to nie mog? wyl?dowa? jakby w linii prostej. Chodzi mi o to ?e jak skacz? to mi deska si? obraca i zawsz? si? wywracam gdy l?duj?. Tak samo mam problem z tym ?e nie umiem si? utrzyma? w powietrzu gdy ju? skocz?. Lec? i od razu w?a?ciwie l?duj?. Prosi?bym o jakie? porady dotycz?ce problemów. Z góry dzi?kuj? ;)
Brak avaturudeska (2014-03-22 15:47:20)
ciu?maxd musisz tyln? nog? unie?? do góry gdy tail uderza o ziemi?... i ja z koleg? mieli?my na pocz?tku ten sam problem, ale je?dzij codziennie i si? nauczysz ;) ja zrobi?em swoje pierwsze ollie po dwóch tygodniach, a kolega po dwóch miesi?cach :-)
patryk143789patryk143789 (2013-09-08 08:17:14)
Bardzo dobry artyku? go?? ?wietnie t?umaczy 10/10 xD

1 2 3 ... 114 115