Deskorolka:: Ollie >> strona - 114

Ollie


Ollie(czyt. Oli) - na pocz?tek nabieramy troch? pr?dko?ci. Nie ma co uczy? si? w miejscu bo nic nam to nie da.
Gdy ju? jedziemy po?ó? stop? na tailu tak aby na desce najlepiej by?y 2 palce. Druga nog? k?adziemy w odleg?o?ci oko?o 15-20 cm od stopy le??cej na tailu. Nast?pnie uderzamy w koniec naszej deski ( im mocniej tym wi?ksza szansa ze ollie b?dzie wy?sze ), tail ma dotkn?? ziemi na tyle mocno aby?my mogli us?ysze? odg?os uderzenia. Teraz staramy sie wyskoczy? jak najwy?ej ( na pocz?tku trudno jest wyskoczy? ale z czasem robi sie to ?atwiejsze). Od razu jak skaczemy jednocze?nie jedn? stop? unosimy do nose`a (przód deski) tak aby ta pociera?a o papier. Gdy ju? jeste?my w powietrzu wyrównujemy deskorolk? równolegle do ziemi prostuj?c przedni? nog?. Teraz staramy si? jak najd?u?ej utrzyma? tak? pozycj? - od tego zale?y d?ugo?? naszego skoku.
Gdy ju? widzimy, ?e ziemie jest coraz bli?ej delikatnie prostujemy nogi oraz plecy - to zapewni nam lepszy wygl?d triku.

Pozwoli?em sobie przejrze? kilka opisów o tym jak zrobi? ollie i z tego co widz? wiele osób radzi by katowa? podskakiwanie na desce ile si? tylko da bo to zapewni nam jego wysoko??. Ja za? radze wam robi? co innego... JE?DZI? i jeszcze raz JE?DZI? na deskorolce i nie za?amywa? si? w momencie gdy nie mo?ecie przeskoczy? wysoko przez was postawionej poprzeczki (dos?ownie) bo to przyjdzie SAMO. Po pewnym czasie efekty katowania ollie s? widoczne dopiero po miesi?cu czy nawet dwóch.
Je?li wi?c masz problem bo nie mo?esz przeskoczy? dwóch deków , zajmij si? heelflipem/kickflipem czy innym trikiem w mi?dzy czasie skacz?c sobie loozacko przez 1.5 deka. Minie miesi?c,dwa mo?e i nawet trzy ale w ko?cu uda ci si? a skorzystaj? na tym inne triki.
To by by?o na tyle, je?li jednak nadal masz problem z ollie wejd? na Forum i powiedz co jest nie tak postaramy si? ci pomóc :)
Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


WoJtAs47WoJtAs47 (2009-03-25 09:25:42)
Pamietam jak cz?sto to czytalem... az wreszcie opanowalem ollie ;p cwiczcie, cwiczcie i nie zrazajciesie mlodzi sk8terzy !
DybixDybix (2009-03-21 18:24:05)
Ta niewykonalne......... pffffff..... ja jezdze tydzien i robie na 5 cm ...
Brak avaturuDaru122 (2009-03-20 19:53:00)
od nie dawna je?dze i dobrze mi to wyhodz umiem manual ale ollie mi nie wyhodzi
Brak avaturuDaru122 (2009-03-20 19:52:40)
od nie dawna je?dze i dobrze mi to wyhodz umiem manual ale ollie mi nie wyhodzi
Brak avaturuDaru122 (2009-03-20 19:51:59)
od nie dawna je?dze i dobrze mi to wyhodz umiem manual ale ollie mi nie wyhodzi
Brak avaturuSkaters (2009-03-16 22:30:20)
To jest niewykonalne!!!

1 2 ... 113 114 115