Deskorolka:: Ollie >> strona - 2

Ollie


Ollie(czyt. Oli) - na pocz?tek nabieramy troch? pr?dko?ci. Nie ma co uczy? si? w miejscu bo nic nam to nie da.
Gdy ju? jedziemy po?ó? stop? na tailu tak aby na desce najlepiej by?y 2 palce. Druga nog? k?adziemy w odleg?o?ci oko?o 15-20 cm od stopy le??cej na tailu. Nast?pnie uderzamy w koniec naszej deski ( im mocniej tym wi?ksza szansa ze ollie b?dzie wy?sze ), tail ma dotkn?? ziemi na tyle mocno aby?my mogli us?ysze? odg?os uderzenia. Teraz staramy sie wyskoczy? jak najwy?ej ( na pocz?tku trudno jest wyskoczy? ale z czasem robi sie to ?atwiejsze). Od razu jak skaczemy jednocze?nie jedn? stop? unosimy do nose`a (przód deski) tak aby ta pociera?a o papier. Gdy ju? jeste?my w powietrzu wyrównujemy deskorolk? równolegle do ziemi prostuj?c przedni? nog?. Teraz staramy si? jak najd?u?ej utrzyma? tak? pozycj? - od tego zale?y d?ugo?? naszego skoku.
Gdy ju? widzimy, ?e ziemie jest coraz bli?ej delikatnie prostujemy nogi oraz plecy - to zapewni nam lepszy wygl?d triku.

Pozwoli?em sobie przejrze? kilka opisów o tym jak zrobi? ollie i z tego co widz? wiele osób radzi by katowa? podskakiwanie na desce ile si? tylko da bo to zapewni nam jego wysoko??. Ja za? radze wam robi? co innego... JE?DZI? i jeszcze raz JE?DZI? na deskorolce i nie za?amywa? si? w momencie gdy nie mo?ecie przeskoczy? wysoko przez was postawionej poprzeczki (dos?ownie) bo to przyjdzie SAMO. Po pewnym czasie efekty katowania ollie s? widoczne dopiero po miesi?cu czy nawet dwóch.
Je?li wi?c masz problem bo nie mo?esz przeskoczy? dwóch deków , zajmij si? heelflipem/kickflipem czy innym trikiem w mi?dzy czasie skacz?c sobie loozacko przez 1.5 deka. Minie miesi?c,dwa mo?e i nawet trzy ale w ko?cu uda ci si? a skorzystaj? na tym inne triki.
To by by?o na tyle, je?li jednak nadal masz problem z ollie wejd? na Forum i powiedz co jest nie tak postaramy si? ci pomóc :)
Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuNatala (2013-08-19 20:19:52)
Kurde mam ten sam problem co ciu?maxD
Brak avaturuLoleq12 (2013-08-18 20:10:31)
Siema, mam problem, gdy si? wybij? od ziemi normalnie przesun? nog? do nosa to ta nogo która podbija desk? ucieka mi do ty?u xd Poradzi kto? co zrobi?? Pozdro, 5
Brak avaturuciu?maxD (2013-08-15 17:19:03)
Mam k?opot. Potrafi? podbi? przód deski do góry ale mam k?opot z oderwaniem ty?u od ziemi. Nie wiem jak wyskoczy?. W artykule jest tylko to, ?e trzeba waln?? o ziemi? tailem, ale nie wiem jak go poderwa?, bo gdy chc? wyrówna?, od razu spada mi nose. Co robi??
Brak avaturualu?555 (2013-08-12 13:37:20)
alex je?eli ci ucieka to jak przek?adasz noge przedni? to jej nie odrywaj od deski tylko j? przesówaj
Brak avaturuAlex360 (2013-07-29 15:16:02)
Mam taki problem napisa?em go na forum lecz nikt nie odpowiada otó? kiedy wyskocze (w trakcie jazdy) na jakie? 25-30cm i chce wyprostowa? desk? to ona skr?ca lub ucieka mi w prawo prosz? o pomoc ('~')
Brak avaturuzuziasz91002 (2013-07-28 10:35:09)
niemoge podbi? deskorolki do gury czy kto? mi poradzi :)

1 2 3 4 ... 114 115