Deskorolka:: 360 kickflip >> strona - 2

360 kickflip


360 kickflip - cz??ciej nazywany 3.6 flipem lub trójeczk?. Polega on na kosmicznym po??czeniu 360 pop-shove it-a z kickflipem (nie ma cudów-musicie to umie? ,by wzi??? si? za nauk? trójeczki).Zalecane jest tak?e wiadro cierpliwo?ci (polecam posiada? w zestawie ze stalowymi nerwami).No dobra to teraz teoria sprawdzona przeze mnie w praktyce:

Noga tylnia ustawiona na tailu jak do ollie.Z nog? przedni? problem jest troch? wi?kszy (mo?e nie problem ,ale lekkie skomplikowanie). Proponuj? ustawi? stop? na ?rodku deski lub w zale?no?ci od humoru w jego okolicach.Zalecam te? ustawienie wy?ej wymienionej ko?czyny,w wy?ej wymienionym miejscu po skosie( nie b?d? ca?y czas mówi? ,?e po skosie jak ten znaczek : ,,\" ;) ).Teraz wystarczy kopn?? (jak to ?atwo powiedzie?!) ,aby zakr?ci? desk?-najpierw kopiemy desk? w stron? pop-shove it-a ,a kiedy jest odchylona o jakie? 10* ,kopiemy kickflipa z tym ,?e troche do do?u co niestety zaoowocuje zmniejszeniem pr?dko?ci obracania si? deskorolki w stron? popka ,dlatego kopcie ,,pop-szo?w it-a" z deczka mocniej ni? czynicie to wykonuj?c go bez dodatku kickflipa.Kiedy deska kr?ci si? w powietrzu jak Bóg przykaza? ,Ty nie rozleniwiaj?c si? b?d?c za d?ugo w powietrzu ,podnie? ?askawie nogi do góry ,aby nie przeszkadza? deskorolce w kr?ceniu si? ,oraz aby nie otrzyma? bolesnego ciosu w piszczel.Ewentualnie mo?na nogi za?o?y? za g?ow? ,ale to jest dla mnie troszk? mniej wygodne- nie wiem jak b?dzie u Was ;).

Teraz wystarczy wyl?dowa? obiema nogami na gripie nie przestaj?c cieszy? si? i wiwatowa?.Mo?ecie ju? otwiera? szampany/piwa/tanie wina i mie? speciala wype?nionego na ca?y dzie?! Bezbolesnej i owocnej nauki mój/moja drogi/droga skaterze/skaterko! PEACE!
Dodał: topchips


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturucupi111 (2012-04-24 19:25:55)
Triczek ??twy w miare lepie ale mi deska wyje?d?a xD :D
Brak avaturutomek12214 (2012-04-19 23:03:15)
troche go musia?em pom?czy? ale umiem.
IndurstalSK8IndurstalSK8 (2012-04-18 19:07:44)
a co zrobi? jak robie ok zakr?ci? i sie tylni? nog? l?duje ale przednia przed desk? pomó?cie PLEASE!
Brak avaturuWyporsky12 (2012-03-13 20:39:15)
Dobry artyku? ale dla mnie to za trudne :(
Trust351Trust351 (2012-03-05 21:04:37)
?e? napisa? artyku? jak Bóg przykaza?.
Brak avaturujuby98 (2011-12-29 14:25:45)
he ja go najpierw nauczylem sie na noolie potek switch potem fakie i normalnie :P

1 2 3 4 ... 9 10