Deskorolka:: Feather flip

Feather flip


Elo. W tym arcie postaram sie wyt?umaczy? wam na czym polega Feather flip i dam kilka wskazówek jak go wykona?. Zacznijmy od tego jak sie kreci:
Aby wykona? ten trik dobrze by by?o gdyby? umia? Impossibla. Robisz 1/2 impossible (czyli o 180* obracasz desk? wokó? nogi) i nast?pnie przedni? nog? kopiesz w grafik? deski tak, aby wykona?a rotacje w przeciwn? stron? (tj. odkopujesz). Kopi?c ju? w grafik? deski dobrze by?o by gdyby? kopn?? w tail, a nie w truck (poniewa? gdy kopniesz w truck to trik zako?czy sie niepowodzeniem). Gdy widzisz, ?e deska ca?kowicie zrobi?a "obkr?t" (czyli pó? impossible'a do przodu) l?duj na grip. I to ca?a filozofia. Teraz wskazówki:
1. USTAWIENIE NÓG
Radze ustawi? nogi tak jak na obrazku. Proponuje bardzo podobny uk?ad nóg jak do Impossible'a. Palce przedniej stopy ustaw na desce, natomiast pi?t? przedniej stopy ustaw poza desk? (Mniej-wi?cej pod takim k?tem jak na obrazku). Tylna stopa za tylnymi ?rubami pod k?tem 90*.
2. WYKONANIE
Robisz pó? impossible'a (przednia noga poza obszar, w którym obraca sie deska) i nast?pnie przedni? nog? odkopujesz w tail deski na pó? impossibla do przodu. Trik ten powinien wygl?da? mniej wi?cej tak:

3. L?DOWANIE
L?duj?c poczekaj, a? deska zrobi swój ko?cowy obrót. Je?li jeste? pewien, ?e wszystko posz?o zgodnie z powy?szymi punktami - ko?cz trik i l?duj na deske. Po sklejeniu tego triku poczuj satysfakcje zrobienia niesamowitego triku, którego ma?o kto potrafi ^^
Dodał: techbox


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuzaj?c (2012-08-18 10:12:22)
siara ty nie umiesz zadnego tricku :)
Brak avaturuSiara (2012-06-25 10:15:18)
mater59 nie wydaje mi sie ?e to umiesz
Brak avaturuSiara (2012-06-25 10:12:56)
nie wiem co o tym my?le?
LaciorLacior (2011-12-30 11:23:09)
@mater59 Przy wszystkich najtrudniejszych trikach piszesz, ?e umiesz. Co? mi si? w to nie chce wierzy?, zw?aszcza, ?e po niektórych twoich komentarzach pokazujesz, ?e nie za bardzo znasz si? na trikach.
LaciorLacior (2011-12-30 11:22:49)
@mater59 Przy wszystkich najtrudniejszych trikach piszesz, ?e umiesz. Co? mi si? w to nie chce wierzy?, zw?aszcza, ?e po niektórych twoich komentarzach pokazujesz, ?e nie za bardzo znasz si? na trikach.
mater59mater59 (2011-01-28 21:36:21)
MO?e by?. Trudny pó? miesi?ca nauki mia?em.

1 2