Deskorolka:: Chro

Chro


W wi?kszo?ci sportów ekstremalnych, oprócz bezpiecze?stwa, licz? si? swoboda i odpowiedni styl. Z my?l? o entuzjastach rolek, deskorolki i BMX, firma SixSixOne przygotowa?a kaski w stylu skate w rewelacyjnych malowaniach Hart & Huntington.

 

Kilka s?ów o wygodzie i bezpiecze?stwie. Kask jest niezwykle lekki, posiada zewn?trzny pancerz wykonany z twardego tworzywa ABS, a od wewn?trz wy?o?ony jest grub? warstw? styropianu. Dodatkowo g?bkowe wy?ció?ki wn?trza s? wypinane i mo?na je pra?, co umo?liwia utrzymanie odpowiedniej higieny. Do ka?dego kasku do??czone s? 3 komplety g?bek w rozmiarach S, M, L. Kask posiada certyfikaty ASTM F 1447, ANSI Z90 - 4, CPSC, CE i przekracza wymogi bezpiecze?stwa UE. Bardzo dobr? wentylacj? g?owy zapewniaj? otwory wokó? g?owy.Wygl?d, jaki jest ka?dy widzi! Bia?y lub czarny kolor t?a z nadrukowanym logo HH (Hart & Huntington) i wzorem stworzonym przez legendarnego zawodnika FXM, Carey`a Hart`a.

Cena kasku wynosi 109 PLN.

Na koniec kilka praktycznych porad:
1. Kask ubieramy na g?ow?, najlepiej bez ?adnych nakry? pod spodem. Wa?ne, ?eby do?? ?ci?le dolega? do g?owy. Wyj?tek stanowi? cienkie kominiarki lub chusty tupu bandana.
2. Atest. Wszystkie znane firmy deklaruj? na swoich produktach atest, np. CE.
3. Pasek pod brod? nale?y zawsze zapina?. Najlepiej, ?eby nie dawa? si? ?ci?gn?? przez brod? bez rozpinania zapi?cia. Nigdy nie je?dzij w niezapi?tym kasku!
4. Nie kupujcie tandetnych i tanich ochraniaczy... no chyba, ?e chce oszuka? samych siebie, ?e zrobili?cie dobry deal! Wygoda i bezpiecze?stwo to podstawa!

W sklepie e-Ochraniacze.pl pracuj? tylko wykwalifikowani sprzedawcy. Je?eli macie pytania mo?ecie nas odwiedzi? osobi?cie w sklepi pod Warszaw? (15 km od centrum) lub konsultowa? si? telefonicznie.

Zapraszamy.

e-Ochraniacze.pl
Blizne Jasi?skiego, ul. Warszawska 120
05-082 Stare Babice
www.e-Ochraniacze.pl
tel. 22/ 722-06-27
kom: 664-16-30-35
e-mail: detal@e-ochraniacze.pl


Dodał: Serans


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?