Deskorolka:: Bullet King of Kings

Bullet King of Kings


Deskorolka BULLET King of Kings Complet 7.8 in 31.7
 

Kiedy zaczyna?em swoj? przygod? ze skateboardingiem a by?o to prawie 9 lat temu, wybór deskorolki by? ?atwy. Wchodzi?o si? do sportowego, spogl?da?o si? na dwie zakurzone deskorolki le??ce gdzie? w k?cie i cieszy?o si?, ?e si? ma jaki? wybór. Tak to wygl?da?o w ma?ych miejscowo?ciach, bo w du?ych miastach ju? istnia?y pierwsze skateshopy. No i ja wybra?em jedn? z nich, jeszcze pami?tam jak wygl?da?a. By?a to ?ó?to-czerwona deska z du?ym napisem po?rodku „RIGID”. Gdybym wiedzia?, ?e to jest taki szajs to w ?yciu bym jej nie kupi?. Po miesi?cu jazdy deska wygl?da?a okropnie. Nie by?o na niej gripa a przy ka?dym ollie z deski sypa?y si? wióry jak w tartaku. Oczywi?cie inne cz??ci nie by?y lepsze i w mi?dzyczasie zd??y?em wymieni? kilka ?o?ysk.

Do czego jednak zmierzam…?wiat od tego czasu znacznie poszed? do przodu. Nie inaczej te? si? sta?o z ogólnie rozumian? deskorolk?. Powa?ne firmy zauwa?y?y problem braku tanich i dobrych desek dla osób pocz?tkuj?cych. Kilka z nich postanowi?o wyj?? naprzeciw oczekiwaniom m?odych skejtów i wykona?o profesjonaln?, kompletn? deskorolk? w cenie jak? móg? zap?aci? przeci?tny 12-15 letni skejt. Wszystkim tym firmom nale?? si? brawa za rozwój deskorolki, jednak jednej nale?y jeszcze powiedzie? – „To jest zajebiste!”.

Mowa tutaj o firmie Bullet i jej kompletnej deskorolce King of Kings. Je?d??c na niej mia?em wra?enie, ?e mam pod sob? w?asnor?cznie skompletowan? deskorolk?. Wszystkie elementy s? bardzo dobrze do siebie dobrane i deska rzeczywi?cie stanowi jedn? ca?o??. Profil jest porównywalny z deskami speed demons. Nie jest super mocny ale nie wygl?da te? jak deska do prasowania. Kó?ka w tej deskorolce s? dosy? specyficzne. S? twarde i w?skie. Wi??e si? to z tym, ?e gdy je?dzimy po betonie/kostce brukowej/asfalcie to deska ma mega przyczepno?? do pod?o?a. Gdy natomiast je?dzimy po marmurze to kó?ka ?lizgaj? si?. Nie uwa?am tego za jak?? wad?. Jest to ca?kiem fajny motyw, ?e mo?emy klei? niepe?ny trik i reszt? obrotu do?lizga?. Trzeba si? tylko do tego przyzwyczai?. Wytrzyma?o?? deskorolki oceniam na bardzo wysok?. Po 2 miesi?cach pojawi?o si? tylko jedno ma?e p?kni?cie. Jednak wi?za?o si? to z tym typowym upadkiem, kiedy wywracasz si? na plecy, deska wylatuje ci spod nóg, wchodzi w pr?dko?? nad?wietln? i wali prosto w jaki? murek.

Deska na chwil? obecn? kosztuje 259z?, mo?na j? kupi? tutaj w 360sklep.pl.


Dodał: Serans


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


miksermikser (2011-08-02 17:26:21)
mam dok?adnie tak? sam? deskorolk? tylko, moja ma srebrne tracki !!!!! naprawd? polecam deche
CiasteczekCiasteczek (2011-06-29 18:40:01)
Widzialem ja w Inter sport moze se kupie jakie ma lozyska ?