Deskorolka:: Poradnik jak zacz

Poradnik jak zacz


1. RÓWNOWAGA
Zacznij najpierw od z?apania równowagi. Odepchnij si?. Zwró? szczególn? uwag? na to, któr? nog? stoisz na desce podczas rozp?dzania. Je?eli stoisz lew?, je?dzisz Regular'em , je?li jest to noga prawa - Goofy'm.

Efekty: Je?dzisz ju? w miar? stabilnie, czasem masz problemy z równowag?, ale dopracujesz to.

2. SKR?CANIE
Jedziesz z ma?ej górki. Nagle na twojej drodze pojawi?a si? przeszkoda - cz?owiek lub kamie?. Jak to omin???? S? dwa sposoby. Pierwszy: lekko naci?nij na tail [ty? deski], tak a? uniesie si? przedni truck. Ma by? on nisko, w innym wypadku, glebniesz. A wi?c unie? lekko przedni truck i obró? si? w obrany przez ciebie kierunek. Drugi: je?li masz lu?no przykr?cone trucki - spoko. Po prostu stawaj na kra?cach deski, sama b?dzie skr?ca?.

Efekty: Umiesz ju? podstawowe manewry deskowe. Pora wzi?? si? za co? trudniejszego.

3. MANUALE
Jeste? ju? nie?le obczajony co do manewrów. ?atwo ?apiesz równowag?. Skr?casz równie ?atwo. No to teraz rozp?d? si? [nie za szybko] i unie? przedni truck do góry. W?a?nie robisz Manuala - Twój pierwszy trick. Na pocz?tku - wiadomo - przewrócisz si? do ty?u, ale nie zniech?caj si? tym! Nauka czyni mistrza! Po?wicz troch?, a b?dziesz to robi? z zamkni?tymi oczami. Je?eli opanowa?e? Manuala, pora na Nose Manuala, czyli Manuala przednimi truckami.
Rozp?d? si?. Sta? na Nosie przedni? nog? i naci?nij na niego. Staraj si? trzyma? równowag?. Tak jak przy manualu - na pocz?tku nie b?dzie wychodzi?o, ale na pewno wkrótce b?dziesz robi? 5 sekundowe N-Manuale.

Efekty: Nauczy?e? si? pierwszych tricków. ?apiesz równowag? podczas ich wykonywania. Przejd?my do tricku, bez którego ?aden inny trick si? nie uda :).

4. OLLIE
Ollie - to po prostu skok (ale razem z naszym blacikiem). Najlepiej jest uczy? si? go w je?dzie - jak opanujesz w je?dzie o wiele ?atwiej b?dziesz robi? go w miejscu.
Rozp?d? si?. Porz?dnie. Je?eli nie ?apiesz równowagi, jed? powoli. Naci?nij tyln? nog? na tail i szybko poci?gnij blat przedni? nog? do góry. Z pocz?tku b?dzie ci wychodzi? jedynie Manual. Gwarantuj? jednak, ?e b?dziesz umia? go ju? w 2 dni! Ja go w?a?nie w 2 dni opanowa?em. Jednak Ollie ?wicz do perfekcji.

Efekty: Jeste? ju? w pe?ni przygotowany do robienia innych, trudniejszych tricków. Na koniec jeszcze moja rada: Ka?dy trick uczcie si? w je?dzie - o wiele ?atwiej pó?niej b?dzie wychodzi? w miejscu! NIE PODDAWAJCIE SI?!!!


Dodał: GazowaneMleko


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuskate1345 (2013-04-02 08:55:10)
Bardzo fajny artyku?. Na pewno mi sie przyda ;)
Brak avaturuNIKODEM 333 (2012-12-21 09:21:07)
a ktury sposób skr?cania jest lepszy bo ja si? od miesi?ca zastanawiam
Brak avaturuzeke123 (2012-03-28 21:32:17)
fajowski
Brak avaturubarteks890 (2012-02-01 13:39:03)
super artyku?
Casper9819Casper9819 (2012-01-09 18:18:29)
?wietny artyku?, dla pocz?tkuj?cych bardzo przydatne ;)