Deskorolka:: Deska czy Komputer ? >> strona - 2

Deska czy Komputer ?


Wiele osób zastanawia si? nad wyborem mi?dzy komputerem, a deskorolk?. Tutaj opisze wam krótko na czym lepiej wyjdziemy.

Zamiast siedzie? przed komputerem, lepiej poje?dzi? na deskorolce, poniewa?:

-Je?li gramy na komputerze psuj? nam si? strasznie oczy.
-Nic przez to nie osi?gniemy.
-Mo?emy wpa?? w straszny na?óg.
-Komputer czerpie du?? ilo?? pr?du, wi?c wydatki s? spore.
-Przed komputerem marnujemy czas.

Taka jest moja opinia, lecz od czasu do czasu warto wej?? na neta, ?eby ogarn?? jak robi si? jaki? trik :))


A Skateboarding ma wiele zalet:

-Sport to zdrowie (Pewnie wiele razy widzieli?cie na drzwiach doktora plakat ze skaterem)
-Deskorolka starcza nam na do?? d?ugi czas, je?li o ni? zadbamy.
-To jest zajawka w ka?dym wieku.
-Ka?dy udany trik to du?a rado?? i satysfakcja.
-Deska to tak?e ?rodek transportu.

Ja tak to postrzegam


Dodał: szoxd


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuMateoci (2012-06-02 11:15:41)
my?l? ?e moge przeprosi?! Ale jednak Ty musi? przeprosi? Mnie za "skejta" (po zachowaniu nie wida?...) . Deske obrazi?e? muwi?c " jakby si? uprze? to na desce te? marnujemy czas." PS. Ca?y czas uwa?am, ?e deska nie uzale?nia "ale jakby si? uprze?" to mo?na i tak muwi?. "Jakby si? uprze? to mo?na muwi? wszystko np. ja nie siedz przed kompe. je przed nim stoje. Wi?c jakby si? uprze? to zbyt ogólne wyt?umaczenie. Wi?c jakby si? uprze? prosze nie nadu?ywaj tego s?owa
TopolaWarTopolaWar (2012-05-19 01:19:45)
?le mnie zrozumia?e? i od razu zhejci?e? zamiast spróbowa? zrozumie? o co mi chodzi... Chodzi o to, ?e nie wszystko co jest wy?ej jest w 100% zgodne z prawd?, ale raczej stronnicze - przeciw komputerowi. Mateoci, powiedz mi prosz?, w którym miejscu obrazi?em deskorolk?? I tak, uwa?am, ?e deska uzale?nia, w ciep?y weekend cz?sto siedz? od nawet 7:00 do 21:00 na desce... Ahhh nie przeczyta?e? uwa?nie i znalaz?e? swój punkt widzenia. Chodzi o to, ?e dla ciebie jako "skejta" (po zachowaniu nie wida?...) komputer mo?e by? strat? czasu ale z perspektywy osoby, która nigdy deski pod nogami nie mia?a to mo?e wygl?da? zupe?nie inaczej. Postaraj si? czasami pomy?le?... troch? inaczej, nie tylko ze swojej perspektywy. Nie wiem, czemu obra?asz mnie, skoro to ty tutaj nawet nie postara?e? si?, aby przeczyta? i zrozumie? mój tekst... I TopolaWar to on.
TopolaWarTopolaWar (2012-05-19 01:17:04)
?le mnie zrozumia?e? i od razu zhejci?e? zamiast spróbowa? zrozumie? o co mi chodzi... Chodzi o to, ?e nie wszystko co jest wy?ej jest w 100% zgodne z prawd?, ale raczej stronnicze - przeciw komputerowi. Mateoci, powiedz mi prosz?, w którym miejscu obrazi?em deskorolk?? I tak, uwa?am, ?e deska uzale?nia, w ciep?y weekend cz?sto siedz? od nawet 7:00 do 21:00 na desce... Ahhh nie przeczyta?e? uwa?nie i znalaz?e? swój punkt widzenia. Chodzi o to, ?e dla ciebie jako "skejta" (po zachowaniu nie wida?...) komputer mo?e by? strat? czasu ale z perspektywy osoby, która nigdy deski pod nogami nie mia?a to mo?e wygl?da? zupe?nie inaczej. Postaraj si? czasami pomy?le?... troch? inaczej, nie tylko ze swojej perspektywy. Nie wiem, czemu obra?asz mnie, skoro to ty tutaj nawet nie postara?e? si?, aby przeczyta? i zrozumie? mój tekst... I TopolaWar to on.
Brak avaturuMateoci (2012-05-13 10:31:47)
TopolaWar nie ma racji i jest g?upia bo deska to nie strata czasu! A je?li tak uwa?a to dlaczego siedzi na stronie o deskorolce i cytuje "marnuje czas"? Albo niech nie obra?a deski albo niech tu wi?cej nir wchodzi! Jeszcze uwa?a, ?e deska uzale?nia. Mo?e s? spore wydatki ale na desce nie ma si? do czynienia z takimi debilami jak TopolaWar!
TopolaWarTopolaWar (2012-05-13 02:43:22)
Strasznie stronnicze spostrze?enie... My?l?, ?e tylko pierwszy argument przeciwko komputerowi jest prawdziwy poniewa?: a). S? ludzie, którzy graj?c a potem np. sprzedaj?c konta zarabiaj?, wi?c osi?gaj? pieni?dze. b). Deska te? uzale?nia i te? mo?emy wpa?? w na?óg. c). W sumie komputer przy 2godzinnym u?ytkowaniu ka?dego dnia w miesi?cu pobiera nam +/- 60z?. To na 3 miesi?ce wychodzi 180z?, a tyle w?a?nie wydasz na blat, wi?c deskorolka te? poci?ga za sob? podobne koszta. d). Patrz pkt. "a" - jakby si? uprze? to na desce te? marnujemy czas.
rasta155rasta155 (2012-05-09 18:10:01)
Teraz nie ma juz wyboru deska czy komputer. Teraz jest deska czy Tony Hawk -.-