Deskorolka:: Nose Grind

Nose Grind


Nose Grind jest to ''?lizganie'' sie na przednim traku po murku lub rurce. By zacz?? nauk? tego triku nale?y najpierw dobrze umie? ollie to nose manual. Gdy ju? spe?ni?e? ta zasad? to nie ma na co czeka? ,przeczytaj ten artyku? i ucz sie tego oto grinda.

1. Rozp?dzasz sie do odpowiedniej dla ciebie pr?dko?ci
2. Uginasz lekko kolana ,by si? wybi?
3. Robisz ollie i tak jakby? wskakiwa? na nose manuala tyle ,?e trakiem po przeszkodzie (murek lub rurka)
4. Próbuj nie dotyka? nose'm przeszkody ,poniewa? mo?e ci? to spowolni? i nie dojdziesz do ko?ca przeszkody.
5. Gdy jeste? ju? na ko?cu murka lub rurki mo?esz wybra? jedn? z 2 opcji :
a) robisz nollie
b) podnosisz mocno tylni trak ,by nie zahaczy? nim o przeszkod?.
6. Po odjechaniu triku utrzymaj równowag? i ciesz sie z niego.

Porady :
Trik robi sie najlepiej z du?ej pr?dko?ci i z bardzo ?lizg? przeszkod?. Gdy ju? wskoczy?e? przednim trakiem na murek pochyl sie mocno do przodu (je?li murek jest bardzo nasmarowany) Na pocz?tku ?atwiej trik wykonuje sie na niskim murku ,a nast?pnie podno? sobie poprzeczk? i zwi?kszaj wysoko?? murka ,dopiero potem przenie? sie na rurki ,a potem raile w dó?. Oczywi?cie trik mo?na ??czy? z ró?nymi trikami takimi jak kickflip ,heelflip itd. ,a nawet mo?na zej?? niektórymi trikami z nose grinda.
Dodał: C1Sza


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Talib.Talib. (2013-08-03 11:16:36)
*nose grinda nie slida :D Pomy?ka przy pisaniu :D
Talib.Talib. (2013-08-03 11:15:25)
Hehe... ja kiedy? jak robilem fs noseslida za bardzo przechyl?em si? do przodu, zahaczy?em nosem i polecia?em do przodu :D Nie by?o mi?o wi?c radze uwa?a? ?eby nie pój?? w moje ?lady. :D
Talib.Talib. (2013-08-03 11:13:58)
Hehe... ja kiedy? jak robilem fs noseslida za bardzo przechyl?em si? do przodu, zahaczy?em nosem i polecia?em do przodu :D Nie by?o mi?o wi?c radze uwa?a? ?eby nie pój?? w moje ?lady. :D
skate0196skate0196 (2012-09-08 13:31:27)
@kubasdsk robisz 5-0 na p?askim? propsy.
Arcis?awArcis?aw (2012-06-23 10:21:08)
dobrze to mi nie b?dzie wychodzi? je?li nie naucze sie przynajmniej wysokiego ollie nawet je?li je?d?e spory kawa? czasu
KubasdskKubasdsk (2012-05-12 15:15:37)
mi np. prosciej ollie ot nose manual na przeszkody ni? ollie ot manual na p?askim. podobnie z 5-0 tylko tam jak ju? trafie tlyny m to czesto lece na dupe. tu mi si? ywdaje rposciej od nose manuala

1 2 3 4 5