Deskorolka:: TOP 5 Podk

TOP 5 Podk


Deskorolka i muzyka zawsze sz?y w parze. Odpowiednio dobrany podk?ad muzyczny pod znakomity przejazd powoduj? powstanie g?siej skórki. W tym zestawieniu chodzi w?a?nie o takie kawa?ki. Zanim jeszcze jednak przejdziemy do konkretów. To zestawienie jest stworzone wed?ug gustu jego autora. Kto? mo?e zarzuci? brak jakiego? kawa?ka w tym zestawieniu. Odpowiadam krótko - s? gusta i gu?ciki. Je?eli wszystko mamy wyja?nione, to jedziemy !

 

 5.CHRIS HASLAM/COOPER WILT - PART FROM 411 13.2 (2006)
   THE SERVANT - I CAN WALK IN YOUR MIND

Ten part ma dla mnie du?e znaczenie. To w?a?nie ogl?daj?c ten przejazd w okolicach 2007 roku po raz pierwszy us?ysza?em o Haslamie. Jego styl jazdy i kreatywno?? wykonywanych trików zrobi?y na mnie niesamowite wra?enie. Od samego pocz?tku na Haslama patrz? przez pryzmat tego w?a?nie partu. Pogodna i weso?a muzyka ?wietnie wpisa?a si? w wizerunek symapatycznego go?cia z brod?.

4.GUY MARIANO - LAKAI FULLY FLARED (2007)
   BAND OF HORSES - THE FUNERAL

Genialny wst?p. Kilka sekund spokojnej instrumentalnej gitary, Guy otwiera stary hangar, zaraz potem na tle bramy wykonuje 3,6 flipa, kolejne uj?cie jak obczaja przeszkod? i nagle BOOM. Mega mocne triki sypi? si? jeden za drugim i tak to ju? wygl?da do ko?ca. Guy Mariano w momencie kr?cenia tego partu mia? 31 lat. Zdoby? tym partem tytu?y  "Best Street", "Best Video Part" i "Readers Choice" w Transworld Magazine w 2008 roku. 

3.MIKE MO CAPALDI - LAKAI FULLY FLARED (2007)
   ARCADE FIRE - NO CARS GO

Kawa?ek ten pochodzi ze ?wietnej p?yty "Neon Bible" zespo?u Arcade Fire. Od momentu pojawienia si? tego utworu w Fully Flared zespó? ten go?ci? jeszcze w innych skejtowskich filmach takich jak: "Shoot the Moon", "Down to Film", "Ground Control" czy w Santa Cruz "Out There". Arcade fire ?wietnie pasuje do deskorolki dzi?ki dynamice granych utworów. Co do samego przejazdu. Mike ma w tym filmie tylko 16 lat ! Natomiast poziom trików niszczy system.

2.JAMIE THOMAS - ZERO MISLED YOUTH (1999)
   TEENAGE WASTELAND - THE WHO

Mega wielka ilo?? pozytywnej energii. Ogl?danie tego przejazdu z podk?adem Teenage Wasteland powoduj? ch?? powrotu do starych czasów gdy jeszcze skateboarding by? sportem typowo undergrandowym. Jamie Thomas robi tu triki, które nawet 14 lat po nakr?ceniu tego filmu nadal powoduj? g?si? skórke.

1.BRANDON WESTGATE - EMERICA CHAPTER ONE (2013)
   EXPLOSION IN THE SKY - CATASTROPHE AND THE CURE

Nietrudno jest do przejazdu wrzuci? jaki? znany kawa?ek, który wiadomo ?e wszystkim b?dzie odpowiada?. Wyzwaniem jest znalezienie takiego utworu, który odda ca?y charakter przejazdu, szybko wpada w ucho a jednocze?nie nie jest znany szerokiemu gronu odbiorców.  My?le, ?e podobnie jak wi?kszo?? innych osób, nie zna?em przed obejrzeniem Chapter One zespo?u Explosion in the sky. Mimo to od razu mi si? spodoba?. Sam przejazd Brandona jest dla mnie szokiem. Pr?dko?? wykonywanych trików przekracza pr?dko?? ?wiat?a. Po obejrzeniu tego partu pomy?la?em sobie "Cholera, w ko?cu co? nowego !" i chyba o to w?a?nie chodzi?o twórcom tego filmu. Wed?ug mnie to najlepszy kawa?ek jaki mo?na by?o wybra? do tak genialnego przejazdu.

 


Dodał: Serans


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?