Deskorolka:: P

P


  Zaczynam, dopiero przygod? z desk? (w wieku 17 lat) ale my?l?, ?e mog? co? "powiedzie?".

  Cz?sto spotykam si? z pytaniami typu: Czy dziewczyna mo?e je?dzi? na desce, czy wypada jej? Odpowiedzi na te pytania s? ró?ne. Jedni pisz? ?e takie dziewczyny s? fajne, maj? ciekaw? pasje a, inni: tak, ale pod warunkiem, ?e dziewczyna jest ?adna i wygl?da za dziewczyn?, a nie za ch?opakiem. Jeszcze inni s? ca?kowicie przeciwni pisz?c: kobiety do garów. Dziewczyny nie zadawajcie takich pyta?.

  Ch?opaki! Dziewczyna powinna by? oceniana tak samo, jak Wy, a nie, ?e jak to dziewczyna to napisze jej pozytywnego komentarza, aczkolwiek, jakby by? to ch?opak to bym napisa? negatywnego. Skateboarding jest to sport dla Wszystkich. Powinno si? ocenia?, ka?dego równo.

  Dziewczyny pami?tajcie, ?e je?dzicie dla siebie nie dla innych. Nie patrzcie na to, ?e kto? si? z Was ?mieje.

  Na dech? odpu??cie makija?, a miniówki schowajcie w szafie. Ubierajcie to w czym czujecie wygode i to, co nie kr?puje Wam ruchów. To samo dotyczy butów: musz? by? wygodne, wytrzyma?e i musicie dobrze czu? w nich desk?. Deskorolka to nie pokaz mody, a ciuszek z Vansa nie zrobi z Was Skaterek, póki nie b?dziecie próbowa? zrobi?, jakiego? tricku. Kobieta nie musi by? m?ska uprawiaj?c Skateboarding. Boks te? kiedy? dla kobiet nie by? a teraz nikt si? nie dziwi, jak widzi bokserk?.

  Nie wstyd?cie si? zak?adania kasku i ochraniaczy. Siniaków i kontuzji, czasami unikn?? si? nie da. Niestety mi?o?? czasmi boli i to mocno.

  Stereotypem jest to, ?e dziewczyna ma gorzej, przy nauce tricków, ni? ch?opak.

  Kobieta, jak chce to potrafi. Wystarczy spojrze? na np.: Marte Karcz - pierwsza sponsorowana Skaterka, niestety ju? nie je?dzi, czy na Agnieszke Sielsk? - w 2010 roku zaje?a drugie miejsce w finale Town Tour, rywalizuj?c z wieloma ch?opakami.

  Polski Skateboarding w wykonaniu kobiet nadal kuleje, mimo ?e coraz to wi?ksza ilo?? kobiet chwyta za deski. Dziewczyny zmie?my to! Deski pod nogi, cierpliwo?ci i wytrwa?o?ci w katowaniu tricków, omijania kamyczków, a najwa?niejsze przyjemno?ci z jazdy!

  


Dodał: Writer


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturu?yrafa (2014-06-22 19:13:09)
Zgadza si?,ale nie zawsze wszyscy to rozumiej?.Moi koledzy w to nie wierzyli wi?c ?eby im udowodni? musia?am si? z nimi pojedynkowa? i wygra?am rozwali?am ich varial kickflipem ze schodów (by?o ich 8)
gitara6gitara6 (2014-04-01 11:45:07)
I dobrze mówisz, ja niedawno dosta?am moj? wymarzon? i zaczynam si? uczy? :3
Brak avaturuAda?chceskate122 (2014-01-05 11:11:42)
Masz racje kobiety nadaja sie do jazdy na desce zarówno jak me?czyzni lecz moim zdanie my m??czyzni jeste?my wi?kszymi wariatami na desce