Deskorolka:: Najcz >> strona - 2

Najcz


Postanowi?em napisa? artyku? o najcz??ciej pope?nianych b??dach przy nauce tricków. Na wst?pie chcia?bym jeszcze doda?, ?e niektórych rzeczy mo?ecie nie zalicza? jako b??d.

1. Balans cia?a - Wiele osób nie uczy si? balansowania cia?em przed nauk? tricku, a jest to bardzo potrzebne. Pami?tajcie, ?e aby dobrze wyl?dowa? trick nale?y balansowa? cia?em.

2. Uczenie si? tricków w miejscu - Jak ju? wcze?niej wspomnia?em, niektórzy nie uznaj? tego jako b??d, ale wg. mnie jest to po prostu strata czasu. Gdy nauczysz si? czego? w miejscu, i spróbujesz tego w je?dzie, to si? przekonasz, ?e s? to dwie ró?ne bajki.

3. Za ma?a pr?dko?? - Gdy jedziemy za wolno, jest to tak jak nauka tricków w miejscu. ?atwiej mi si? robi ewolucje przy ?redniej pr?dko?ci, poniewa? deska trzyma mi si? bardziej przy stopach.

4. Z?e obuwie - Pomy?la?em, ?e dodam ten punkt, dlatego ?e widzia?em dzieciaka je?d??cego w kaloszach...

5. L?k przed l?dowaniem - Wi?kszo?? z nas si? ba?a czego? wyl?dowa?. Ja mia?em najwi?kszy problem przed przeskoczeniem schodów, a gdy si? zebra?em na odwag?, okaza?o si? to bardzo ?atwe. Strach wam odejdzie po jakiej? chwili, ale pami?tajcie, ?e je?li si? b?dziecie ba?, to nigdy nie zaliczycie tricku.

6. Za ma?o czasu po?wi?canego na trick - Wiele razy widzia?em temat taki jak "nie mog? zrobi? kickflipa, ?wicz? od 2 di"... Po?wi??cie jednej ewolucji dosy? sporo czasu, a nie tylko par? dni.

7. Z?a kolejno?? nauki tricków - Nie uczcie si? od razu kicka lub heela, zacznijcie od czego? prostszego, ja uczy?em si? w takiej kolejno?ci:, ollie, shuv-it, pop-shuvit, kicflip itp. itd.

8. Podci?ganie nóg w gór? - Tutaj taka moja ma?a rada, przy robieniu ewolucji próbujcie jak najwy?ej podciagn?? nogi, najlepiej pod sam? klatk? piersiow?, u?atwi to wyl?dowanie, dlatego ?e b?dziemy wiedzieli kiedy postawi? nogi na desk?, oraz nasz trick b?dzie du?o wy?szy.

9. Pami?tajcie o popie (uderzeniu tailem w ziemi?) - Bez popa b?dzie wam ci??ko wykr?ci? jaki? trick. Chocia? mi si? zdarzy?o zrobi? variala :P.

10. Pierwszy raz (bez g?upich skojarze? :D) - Gdy b?dziecie próbowali zrobi? jaki? trick, pami?tajcie, ?e nie musicie go zrobi? od razu. Wyl?dujcie par? razy obok deski, a gdy poczujecie si? komfortowo, wtedy b?dziecie gotowi na l?dowanie.

11. Uginanie nóg - Po ka?dej ewolucji, ZAWSZE UGINAJCIE NOGI W KOLANACH, chyba ?e lubicie si? wywraca? ;)


Dodał: Sklero


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


SkateLajonSkateLajon (2011-02-13 16:55:56)
dycha bardzo dobry art postaram si? zapami?ta? ;)
SKATER_98SKATER_98 (2011-02-05 12:24:00)
Skater-x ten pozer to nie jest mój kumpel
wojtol1999wojtol1999 (2011-01-28 22:14:36)
Dobry art, wiem jakie pope?ni?em b??dy, a troch? tego jest, od lata b?d? to poprawia?, za art 10/10
Brak avaturuSkater-X (2010-11-26 16:55:00)
Do SKATER 98: ?al mi tego Twojego kumpla. Te? uwa?am, ?? to ci??ki dure?.
SKATER_98SKATER_98 (2010-10-24 16:42:26)
ja znam pozera co je?dzi w klapkach ogrodowych albo w japonkach lub sanda?ach a ja mu muwie ?eby sobie kupi? np vans adio osiris lub co? w tym stylu a on na to ?e tylko ty je?dzisz w takich butach to nie znaczy ?e wszyscy a ja na to ale z ciebie pozer a on na to jestem skejtem lepszym od ciebie a potem grali?my w skate i wygra?em a on potem przesta? je?dzi? na desce i przeszed? na chulajnoge
karol16karol16 (2010-09-19 19:48:07)
dobry bardzo poradnik wiele przeczyta?em rzeczy i wiem co robi? ?le i dlaczego si? wywalam

1 2 3 4 ... 10 11