Deskorolka:: Najcz >> strona - 3

Najcz


Postanowi?em napisa? artyku? o najcz??ciej pope?nianych b??dach przy nauce tricków. Na wst?pie chcia?bym jeszcze doda?, ?e niektórych rzeczy mo?ecie nie zalicza? jako b??d.

1. Balans cia?a - Wiele osób nie uczy si? balansowania cia?em przed nauk? tricku, a jest to bardzo potrzebne. Pami?tajcie, ?e aby dobrze wyl?dowa? trick nale?y balansowa? cia?em.

2. Uczenie si? tricków w miejscu - Jak ju? wcze?niej wspomnia?em, niektórzy nie uznaj? tego jako b??d, ale wg. mnie jest to po prostu strata czasu. Gdy nauczysz si? czego? w miejscu, i spróbujesz tego w je?dzie, to si? przekonasz, ?e s? to dwie ró?ne bajki.

3. Za ma?a pr?dko?? - Gdy jedziemy za wolno, jest to tak jak nauka tricków w miejscu. ?atwiej mi si? robi ewolucje przy ?redniej pr?dko?ci, poniewa? deska trzyma mi si? bardziej przy stopach.

4. Z?e obuwie - Pomy?la?em, ?e dodam ten punkt, dlatego ?e widzia?em dzieciaka je?d??cego w kaloszach...

5. L?k przed l?dowaniem - Wi?kszo?? z nas si? ba?a czego? wyl?dowa?. Ja mia?em najwi?kszy problem przed przeskoczeniem schodów, a gdy si? zebra?em na odwag?, okaza?o si? to bardzo ?atwe. Strach wam odejdzie po jakiej? chwili, ale pami?tajcie, ?e je?li si? b?dziecie ba?, to nigdy nie zaliczycie tricku.

6. Za ma?o czasu po?wi?canego na trick - Wiele razy widzia?em temat taki jak "nie mog? zrobi? kickflipa, ?wicz? od 2 di"... Po?wi??cie jednej ewolucji dosy? sporo czasu, a nie tylko par? dni.

7. Z?a kolejno?? nauki tricków - Nie uczcie si? od razu kicka lub heela, zacznijcie od czego? prostszego, ja uczy?em si? w takiej kolejno?ci:, ollie, shuv-it, pop-shuvit, kicflip itp. itd.

8. Podci?ganie nóg w gór? - Tutaj taka moja ma?a rada, przy robieniu ewolucji próbujcie jak najwy?ej podciagn?? nogi, najlepiej pod sam? klatk? piersiow?, u?atwi to wyl?dowanie, dlatego ?e b?dziemy wiedzieli kiedy postawi? nogi na desk?, oraz nasz trick b?dzie du?o wy?szy.

9. Pami?tajcie o popie (uderzeniu tailem w ziemi?) - Bez popa b?dzie wam ci??ko wykr?ci? jaki? trick. Chocia? mi si? zdarzy?o zrobi? variala :P.

10. Pierwszy raz (bez g?upich skojarze? :D) - Gdy b?dziecie próbowali zrobi? jaki? trick, pami?tajcie, ?e nie musicie go zrobi? od razu. Wyl?dujcie par? razy obok deski, a gdy poczujecie si? komfortowo, wtedy b?dziecie gotowi na l?dowanie.

11. Uginanie nóg - Po ka?dej ewolucji, ZAWSZE UGINAJCIE NOGI W KOLANACH, chyba ?e lubicie si? wywraca? ;)


Dodał: Sklero


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


skaterka88skaterka88 (2010-05-21 21:40:35)
do dwójki ja si? nauczy?am ollie w miejscu i jako? potem dopiero w je?dzie wed?ug mnie lepiej w miejscu,?eby by?o wysokie jak potem ju? wiem,?e DOBRZE umiem to dopiero w je?dzie ;)
Brak avaturugerard123 (2010-05-08 08:26:26)
Dzienki za art 10 a co do obuwia to owiele lepiej si? je?dzi w profesjonalnym dla skatów ni? np w bamboszach babci
Brak avaturugerard123 (2010-05-08 08:26:06)
Dzienki za art 10 a co do obuwia to owiele lepiej si? je?dzi w profesjonalnym dla skatów ni? np w bamboszach babci
KirongoKirongo (2010-05-06 17:25:20)
10/10 :DD
Brak avaturusadzior (2010-04-28 17:42:52)
mi osobi?cie nie przeszkadza uczenie sie w miejscu jakisch trikuw daje dyche
Brak avaturuDuszek123456789 (2010-04-10 22:51:48)
Super artyku?. To o tym dziecku w kaloszach to ?miechu warte.;D

1 2 3 4 5 ... 10 11