Deskorolka:: Kickflip >> strona - 2

Kickflip


Kickflip - jest to trick ?rednio trudny. Mo?na go wykona? po oko?o 0.5 roku jazdy. Oczywi?cie jedna osoba zrobi to troch? wcze?niej a druga osoba troch? pó?niej ale mniej-wi?cej po tym czasie kickflip powinien by? w cz??ci opanowany. Kickflip jest to obrót naszej deskorolki o pe?ne 360 stopni. Aby go wykona? ustaw stop? w po?owie d?ugo?ci deskorolki. Tyln? stop? jak zwykle ustawiasz jak przy ollie. Teraz bardzo wa?n? czynno?ci? jest kopniecie tak aby deskorolka zakr?ci?a si? wysoko i z odpowiedni? pr?dko?ci?. Jest to dosy? trudne ale do nauczenia. Podczas podskoku od razu ci?gnij przedni? stop? w kierunku nose'a skr?caj?c w ostatniej chwili na conceiva ( wg?ebienie w deskorolce w momencie gdy ko?czy si? tail ). Nast?pnie uginasz kolana pozwalaj?c swobodnie zakr?ci? si? deskorolce pod nogami. Nie b?dzie to trwa?o zbyt d?ugo wi?c w momencie kiedy poczujesz, ?e zaczynasz spada? doci?nij nogi do ziemi. Prawdopodobnie teraz uda?o ci si? zakr?ci? kickflipa i ?adnie go sklei?. Uginasz wi?c kolana i odje?d?asz szcz??liwy, ?e nauczy?e? si? nowego tricku. Porady :

- Kop samymi palcami nie ca?a stop? !
- Nie zniech?caj sie je?li ci nie wychodzi.. nie za pierwszym, nie za dziesi?tym razem to za setnym si? uda :)
- Je?li nie mo?esz kopn?? deskorolki tak aby zrobi?a pe?en obrót spróbuj kopn?? j? bardziej w dó?

Pozdrawiam i zach?cam do ci??kiej pracy nad tym trickiem bo jest to jeden z podstawowych tricków w skateboardingu.

A tutaj przedstawiam nasz pierwszy filmik instrukta?owy :)
Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuNysseth (2013-08-04 21:31:11)
Je?li kto? ma problemy z robieniem flipa(czyt. robi go na jedn? nog?) to mo?liwe, ?e potrafi? mu pomóc. Dla mnie osobi?cie heelflipa robi?o si? ?atwiej, dlatego po jakim? czasie zacz??em katowa? w?a?nie heela zamiast flipa. Dzi?ki temu jak wykatowa?em heela, nauczy?em si? l?dowa? flipa, gdy? to prawie to samo, ró?ni si? w?a?ciwie tylko ustawieniem nóg i innym kopni?ciem. ;)
Brak avaturunorbi234 (2013-07-22 15:43:37)
ja jestem pocz?tkuj?cy
Brak avaturupiterman (2013-05-14 16:04:43)
Dzi?ki za ten filmik ju? wiem gdzie robi?em ?le
bartek1998bartek1998 (2013-04-12 06:11:12)
Spoko trick. ?atwy do opanowania
Brak avaturuSkate55A (2013-03-06 15:18:30)
jeny ci?gle l?duje jedn? nog?!!!!!!!!!!!
Brak avaturuMatix3520 (2013-02-07 21:31:19)
Fajny trick tylko mam problemy z l?dowaniem bo zawsze l?duje tylko 1 nog? a druga zaraz obok deski pomó?cie

1 2 3 4 ... 54 55