Deskorolka:: Kickflip >> strona - 3

Kickflip


Kickflip - jest to trick ?rednio trudny. Mo?na go wykona? po oko?o 0.5 roku jazdy. Oczywi?cie jedna osoba zrobi to troch? wcze?niej a druga osoba troch? pó?niej ale mniej-wi?cej po tym czasie kickflip powinien by? w cz??ci opanowany. Kickflip jest to obrót naszej deskorolki o pe?ne 360 stopni. Aby go wykona? ustaw stop? w po?owie d?ugo?ci deskorolki. Tyln? stop? jak zwykle ustawiasz jak przy ollie. Teraz bardzo wa?n? czynno?ci? jest kopniecie tak aby deskorolka zakr?ci?a si? wysoko i z odpowiedni? pr?dko?ci?. Jest to dosy? trudne ale do nauczenia. Podczas podskoku od razu ci?gnij przedni? stop? w kierunku nose'a skr?caj?c w ostatniej chwili na conceiva ( wg?ebienie w deskorolce w momencie gdy ko?czy si? tail ). Nast?pnie uginasz kolana pozwalaj?c swobodnie zakr?ci? si? deskorolce pod nogami. Nie b?dzie to trwa?o zbyt d?ugo wi?c w momencie kiedy poczujesz, ?e zaczynasz spada? doci?nij nogi do ziemi. Prawdopodobnie teraz uda?o ci si? zakr?ci? kickflipa i ?adnie go sklei?. Uginasz wi?c kolana i odje?d?asz szcz??liwy, ?e nauczy?e? si? nowego tricku. Porady :

- Kop samymi palcami nie ca?a stop? !
- Nie zniech?caj sie je?li ci nie wychodzi.. nie za pierwszym, nie za dziesi?tym razem to za setnym si? uda :)
- Je?li nie mo?esz kopn?? deskorolki tak aby zrobi?a pe?en obrót spróbuj kopn?? j? bardziej w dó?

Pozdrawiam i zach?cam do ci??kiej pracy nad tym trickiem bo jest to jeden z podstawowych tricków w skateboardingu.

A tutaj przedstawiam nasz pierwszy filmik instrukta?owy :)
Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuJunakNGD (2013-02-03 18:54:46)
Dobry triczek uda?o mi si? dzisiaj zrobi? 3 razy pe?nego w je?dzie ; P
UnstoppableDJUnstoppableDJ (2012-10-21 09:57:43)
Fajny trick. Wyszed? mi za pierwszym razem!!! Thx za porady!!!
Brak avaturuRafcio PS (2012-09-29 16:35:52)
Ja jestem Goofy i zawsze jak kr?ce tego Kicka to praw? noge stawiam na deske a lew? mi wywala bod tail, ;p
Brak avaturusamuel (2012-08-22 13:31:17)
proze pomószcie mój adres e-mail samuel989898@o2.pl PROSZE
Brak avaturusamuel (2012-08-16 18:42:06)
odpisze kto? w ko?cu
Brak avaturusamuel (2012-08-14 09:55:39)
co musze zrobi?

1 2 3 4 5 ... 54 55