Deskorolka:: W?asne przeszkody - jak zrobi? ?

W?asne przeszkody - jak zrobi? ?


Siema w tym arcie napisz? wam jak zrobi? podstawowe przeszkody do jazdy na desce. Czemu to pisz??? Poniewa? w Polsce skateparków mamy bardzo ma?o, a ka?dy by chcia? ?wiczy? triki na fajnych, ?atwych do zrobienia przeszkodach. A teraz do roboty!

1. Rail

MATERIA?Y:
-Potrzebna Ci b?dzie rurka ok. 3-3,5m.(ja mam o kwadratowym profilu)
-Spawarka
-Pi?ka do metalu

JAK ZROBI?:

Bierzesz pi?k? do metalu i za jej pomoc? wicinasz:
-jeden 2m. kawa?ek
-cztery 30cm. kawa?ki
Na ?rodku jednego 30cm. kawa?ka przyspawasz drugi 30 cm. kawa?ek s? to: podstawa i wysoko?? raila wiec musisz takie co? drugie jeszcze uspawa?, a na gór? tego dospawa? ten 2m. kawa?ek.

PORADY:

-Je?li rurka jest brudna przed jej poci?ciem dok?adnie j? wyczy??.
-Po spawaniu rurk? mo?esz pomalowa? b?dzie bardziej ?lizga i ?adniejsza

2. Box

MATERIA?Y:

-2 palety
-P?yta
-K?townik
-Deska
-Gwo?dzie
-Wiertarka
-Wkr?ty
-M?otek
-Pi?a

JAK ZROBI?:

2 palety ustawiasz obok siebie i z??czasz je przybijaj?c od spodu desk?. Na z??czone ju? palety przybijasz p?yt?. W k?towniku wywiercasz z jednej strony 4 otwory przyyk?adasz k?townik do box'a i za pomoc? wkr?tów go mocujesz.

PORADY:

Jak uznasz ?e jedna paleta na wysoko?? jest na Ciebie ju? zama?a mo?esz pod?o?y? kolejne palety.

3. KICKER

MATERIA?Y:

-3 d?ugie deski.
-Gwo?dzie.
-P?yta.
-Blacha.
-Wkr?ty.
-M?otek.
-Pi?a.


JAK ZROBI?:

Wycinasz dwie deski na d?ugo?? p?yty i trzy na jej szeroko??(najlepiej jak by p?yta by?a o wymiarach mniej wi?cej 1,5 m. na 0,5m). te dwie deski na d?ugo?? p?yty uk?adasz równolegle do siebie i ??czysz je deskami na szeroko?? p?yty na pocz?tku, ?rodku i na ko?cu desek(tych na d?ugo?? p?yty ) Wycinasz kolejne trzy deski o d?ugo?ci 30 cm. tak ?eby na górze mia?y skos(to jest profil zale?ny od ciebie)-to wszystko to podstawa. Wycinasz kolejn? desk? na szeroko?? p?yty i mocujesz j? na jej ?rodku(p?yty ?eby si? nie z?ama?a przy je?dzie, ja zrobi?em troch? inaczej) Teraz podstaw? ??czysz z p?yt? i na podjazd za pomoc? wkr?tów mocujesz blach?.

Pisa?em ju? to na forum, ale uzna?em ?e tu wi?cej osób to zobaczy.

KONIEC!!!


Dodał: admarss18


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Krysiek77Krysiek77 (2011-01-08 10:39:21)
A do boxa i kickera p?yta ma DVD czy CD?
Brak avaturukubatron (2010-10-17 06:58:14)
ja box zrobi?em ze starej szafy tylko do ?rodka kilka desek i ju?
ignotus9707ignotus9707 (2010-05-04 10:56:09)
ta?ma klej?ca ;p
Brak avaturuKulas32 (2010-04-17 20:58:59)
a jest jaki? sposób bez u?ycia spawarki ... :/
Brak avaturuKulas32 (2010-04-17 20:58:06)
a jest jaki? sposób bez u?ycia spawarki ... :/
Brak avaturuMichu1818 (2009-06-01 20:01:19)
przyda si?

1 2