Deskorolka:: Nauka jazdy na deskorolce

Nauka jazdy na deskorolce


Radze od razu nastawi? si? na ci??k? prac?. Zanim wi?c zaczniesz robi? jakiekolwiek tricki na deskorolce postaraj si? wykona? ka?dy z poni?szych podpunktów:

1. Jazda na desce podczas wolnej jazdy
2. Zakr?canie poprzez podnoszenie przodu deski
- Ko?o
- Ósemka
3. Naucz si? upada?
4. Jazda z ?redni? pr?dko?ci?
5. Pierwszy trick - Ollie :)

1.Jazda na desce podczas wolnej jazdy

W pierwszych godzinach nauki nawet taka prosta rzecz nie jest ?atwa. Najlepiej zacz?? od z?apania si? czego? i oswojenia si? z tym, ?e deskorolka porusza si? do przodu i do ty?u. Pó?niej mo?emy zrobi? to samo w miejscu tyle ?e bez trzymania si?. Je?li ju? z tym nie mamy ?adnych problemów wchodzimy na desk? jedn? nog? a drug? lekko (!) odpychaj?c si? od pod?o?a tak aby deskorolka ruszy?a do przodu. Nie ma co wskakiwa? na desk? z rozbiegu szpanuj?c wszystkim jakim to si? jest Skejtem bo i tak w 90% ko?czy si? to upadkiem :)

2.Zakr?canie poprzez podnoszenie przodu deski

Raczej ludzie nie maj? z tym problemu dlatego nie b?d? si? specjalnie rozpisywa? jak tego dokona?. Po prostu przenosimy ci??ar cia?a na ty? deski ( ale nie za mocno ! ) i przez delikatny ruch nog? obracamy si? o tyle stopni ile chcemy lub jeste?my w stanie zrobi?.
Wykona? kó?ko najlepiej jest w 6 krokach ( 6 razy podnosimy przód deski i si? lekko obracamy ).
Ósemk? mo?na równie? wykona? spokojnie w 6 krokach (Po 3 razy na jedn? cz???).

3.Naucz si? upada?

Upadki zawsze by?y i b?d? bolesne i raczej nie nale?? do najmilszej strony skateboardingu jednak nadaj? mu odpowiedniego charakteru i dostarczaj? lepszych wra?e? i odczu? ( tych psychicznych jak i fizycznych :D ). Po kilku latach jazdy ka?dy prawdziwy skejt mo?e si? pochwali? przynajmniej jednym mocniejszym upadkiem ( co nie znaczy, ?e je?li kto? si? jeszcze nie po?ama? to nie jest prawdziwym skejtem ) . No ale przejd?my do rzeczy... jak upada? aby zrobi? sobie jak najmniej krzywdy ? W wi?kszo?ci sytuacji jest to dosy? proste.
Typowy przyk?ad:
Jedziesz sobie w pe?ni z siebie zadowolony bo przed chwil? zakozaczy?e? niez?ym trickiem a? tu nagle s?ycha? tylko zgrzyt i lecisz na twarz. Wstajesz ( lub te? nie ;p ) i jeste? ca?y poobdzierany... a mo?na by?o temu ?atwo unikn??. Wpadaj?cy kamyk po kó?ka/trucki jest jednym z najcz?stszych rodzajów upadków.
Jak si? przed nim broni? ? - nie je?dzi? na deskorolce ;] ( tzn. nie da si? go unikn?? bo zawsze si? gdzie? to trafi)
Ale mo?na si? nauczy? upada?.

Porady jak nie nale?y si? wywraca?:

- wystawienie r?k przed siebie i hamowanie nimi jest najgorsz? rzecz? jak? mo?na zrobi? w tym wypadku. Kto wie z lekcji fizyki, ?e im wi?ksza masa dzia?a na mniejsz? powierzchnie tym wi?ksz? si?a dzia?a w?a?nie na to powierzchni?. Mówi?c po ludzku... Ca?a si?? upadku musimy jednocze?nie roz?o?y? na jak najwi?ksz? cz??? naszego cia?a. Powinno to wygl?da? tak jak na tym rysunku :

(niezbyt profesjonalnie zrobiony ale wida? w czym rzecz)


Czerwone kó?ka to upadek na d?onie
Zielone linie to upadek na ca?e cia?o
Ale nawet przeczytanie tego artyku?u nie gwarantuje wam, ?e nic sobie nie zrobicie bo wywrotki cechuje to ?e zaskakuj? i s? niespodziewane - ale w tym ich ca?y urok. Inna sprawa, ?e trzeba wy?wiczy? w sobie ten odruch upadku. Ale o tym mo?na by napisa? osobny artyku? tutaj poruszamy tylko sprawy ogólne :)

4. Jazda z ?redni? pr?dko?ci?

To jest ju? kwestia zebrania si? w sobie i prze?amania strachu i treningu. Je?li jednak b?dziesz mia? jakie? problemy z tym to nie przejmuj si? bo i tak na razie nie przyda ci si? ( przyda si? dopiero gdy ju? b?dziesz potrafi? zrobi? ollie w wolnej je?dzie i b?dziesz chcia? skaka? przez przeszkody ).

5. Pierwszy trick - Ollie :)

Zapraszam do przeczytania artyku?u o tym w "Nauce jazdy"

Mam nadziej?, ?e artyku? przyda? si? wam do czego? i teraz wasza technika jazdy albo polepszy si? albo w ogóle j? zdob?dziecie
Howk !
Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuklausia31 (2014-08-08 15:10:29)
dobre dzi? kupi?am pierwsz? deske i ju? umiem piarwsze 2 punkty
Brak avaturuAndrjuRejnolds (2014-04-18 10:47:00)
Dobre! Krótkie i konkretne! Ja si? nauczy?em je?dzi? na obozie deskorolkowym woodcamp tam mi pokazali co i jak. Na pocz?tku jak próbowa?em sam ogarn?? spraw? to ko?czy?o si? lekcj? "jak nie upada?" xD
Brak avaturuSkorpion55050 (2014-03-25 15:25:45)
Wielkie kurfa dzi?ki! Ten poradnik naprawd? mi pomóg?. Daj? plusa :)
SkateRatchetSkateRatchet (2013-08-03 11:46:46)
Bardzo pomocny artyku?.. wielkie dzi?ki xD
Brak avaturuAlex360 (2013-07-28 14:59:32)
?wietny artyku? mam tylko jeszcze jedno pytanie otó? je?d?? "na lewusa" tzn praw? nog? ustawiam na monta?ówkach a lew? na tailu czy ma to jakie? znaczenie??
JustsonJustson (2013-07-21 13:59:21)
Kole? to jaki? kit bejbe

1 2 3 ... 28 29