Deskorolka:: Co nosz

Co nosz


Ile? mo?na rozmawia? tylko i wy??cznie o desce? Czas na chwil? zmieni? temat i zaj?? si? tematem ubra? na desk?!

Swoj? podró? po tkaninach rozpoczniemy od tych co w ?wiecie skateboardingu s? s?awni, znani i ogólnie szanowani. Nie mam zamiaru ocenia? tego czy kto? si? dobrze ubra? czy nie jak to robi Jacyków w Dzie? Dobry TVN. Chodzi mi o zwyk?a prezentacj? tego co ubieraj? zawodowcy. W ko?cu maj? w wi?kszo?ci darmowy dost?p do ciuchów firm, które ich sponsoruj?. Pomijam fakt, ?e wi?kszo?? s?aw prawdopodobnie nie pierze swoich ubra? tylko wyrzuca i bierze nowe. Dlatego nie b?d? przedstawia? kilkunastu zdj?? jednej i tej samej osoby.Bam Margera. Znany wielu osobom, nawet tym co nigdy nie mia?y kontaktu z deskorolk?. Znany jest g?ównie dzi?ki swojemu show w MTV "Viva la Bam". Jego styl jest mocno okre?lony przez jego fascynacj? fi?skim zespo?em H.I.M. Kto ogl?da? jego show, wie o co chodzi. Praktycznie wsz?dzie mo?na znale?? u niego w domu znak rozpoznawalny zespo?u - heartagram. Bam do tego stopnia jest zainteresowany tym zespo?em, ?e wygl?da jakby stara? si? upodobni? do jego wokalisty - Ville Valo.

Tej osoby nie trzeba nikomu przedstawia?. Tony Hawk zdoby? swoj? s?aw? dzi?ki ?wietnej je?dzie na vervcie oraz g?ównie dzi?ki serii gier "Tony Hawk". Do Tonego masz szacunek za to, ?e nie kreuje si? na rapera czy tam rockera. Ubiera si? tak jak mu jest wygodnie. Nie musi nikomu imponowa? swoim ubraniem w ko?cu ma ju? swój wiek i rodzin?.

Rodney Mullen jest troch? mniej znan? osob? od tych, które przedstawi?em wcze?niej. Nie da? si? i nie wyst?puje w ?adnym show telewizyjnym. Wi?kszo?? osób podziwia go za to, ?e wymy?li? i wykona? wi?kszo?? z trików, które teraz s? nam znane. Zauwa?y?em, ?e Rodney lubuj? si? w d?ugich lu?nych spodniach, ale do rapera mu jeszcze daleko. Nie zauwa?y?em aby w jaki? sposób próbowa? rzuca? si? w oczy. Zazwyczaj nie zak?ada ?ó?tej koszulki, czerwonych spodni i niebieskich butów ;)

Chris Haslam - nie b?d? ukrywa?, ?e jaram si? nim. Podoba mi si? jego styl jazdy. Po??czenie na prawd? dobrego streetu z technik?. Za ka?dym razem jak ogl?dam jaki? nowy film z nim w roli g?ównej to widz?c przeszkod? nigdy nie potrafi? zgadn?? co na niej zrobi. Jako jeden z nielicznych potrafi zrobi? boarda na rurce ze schodków schodz?c przy tym bs flipem. Chrisa jest pozna? bardzo ?atwo, ze wzgl?du na jego brod?. Ju? nie pami?tam dok?adnie tej historii ale podobno za?o?y? si? z kim? o to czy, ?e przez d?u?szy czas nie b?dzie si? goli?. Jak wida? uda?o mu si?. Jego styl jest dosy? specyficzny. Przypomina pewnego rodzaju hipisa. Zawsze podobaj? mi si? podk?ady muzyczne jakie wybiera do swoich przejazdów.

Ciekaw? kwesti? jest równie? sama idea noszenia dobrych firmowych ciuchów na desk?. Wiele osób mówi, ?e ubrania nie pomagaj? w je?dzie na desce. Je?li czyta?e? forum to spotka?e? si? nie raz z takimi opiniami. Ale mimo wszystko warto si? nad tym troch? zastanowi?.

Nikt Tobie nie zabroni kupowa? tego na co masz ochot?. ?yjesz w wolnym kraju i masz prawo do noszenia tego co si? Tobie podoba. Niezale?nie od tego czy jest to koszulka z lumpeksu za kilka z?oty czy te? co? mocnego i wytrzyma?ego z skateshopu za wi?ksz? cen?. Teraz wyobra? sobie siebie wchodz?cego na skatepark w bluzie, która podoba si? TOBIE i w spodniach które podobaj? si? te? TOBIE. Od razu czujesz na sobie wzrok innych. Wiesz o co chodzi, nie ? Ludzie patrz?c na ciebie my?l? sobie, ?e albo jeste? pozerem albo kolesiem który na prawd? dobrze je?dzi na desce. Czujesz presj?, bo zosta?e? w ogóle przez innych zauwa?ony a dzi?ki ciuchom w ci?gu twojej dalszej jazdy na skateparku b?dziesz mimowolnie oceniany. Znam wiele osób, które nie potrafi?y zrobi? prostego triku z 2-3 schodków dopóki nie zjawi?o si? wi?cej ludzi. Kiedy wiemy, ?e kto? na nas patrzy i nas ocenia wytwarza si? w nas ca?? masa ?wie?ej adrenaliny i staramy si? wykona? nasz? robot? najlepiej jak tylko potrafimy. Teraz ju? rozumiesz czemu jaki? ciuch, który masz na sobie mo?e sprawi?, ?e b?dziesz je?dzi? lepiej. Nie dajmy si? zwariowa? ludziom, którzy ka?? nam chodzi? na desk? w szmatach. Skromno?? jest wa?na, rozumiem to ale dlaczego kto? ma by? wytykany palcami tylko dlatego, ?e ubra? ciuch który mu si? podoba?. To si? powinno sko?czy?. Co ciekawsze takie zjawisko wyst?puj? chyba tylko u nas w Polsce. W USA nikt nikogo si? nie czepia o to jak si? ta osoba ubra?a. Wiem to od kumpla, który cz?sto lata Ameryki poje?dzi? na tamtejszych miejscówkach. Je?eli ubra?e? to co si? Tobie podoba, poszed?e? na desk? i JE?DZISZ na niej, to Twoje sumienie powinno by? czyste.
Je?li ten artyku? spodoba? si? Tobie zach?cam do kupna koszulki extreme.org.pl.

Unikalna koszulka Extreme.org.pl

Teraz tylko: 32z?


Dodał: Serans


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


Brak avaturuSzymonixSon (2012-07-29 12:28:20)
Stary: bandama, jeansy, koszula i buty (ja preferuje etniesy). Za art 10/10.
RejRej (2011-03-09 19:44:29)
w jeansach , albo innych zwyk?ych ciochach ;d wiadomo jakis t-shirt z psycho cowboy luzny , bluza jak zimno ;d buty narazie zamszowe nie jakies specjalne , ale lubie fajnie wygladac no i czasem czapeczka a za art 10
pauliszonekpauliszonek (2011-01-30 13:47:52)
na deske ubiera si? rzeczy które nie kr?puj? ruchów i s? w miare lu?ne a jak kto? kupuje firmowe to wiadomo ?e mo?e si? zniszczy? to tylko ciuch i a? szkoda wydawa? pieni?dze
SKATER_98SKATER_98 (2011-01-01 19:30:12)
pisze tam ?e Roney Mullen jest mniej znany, nieprawda ?ap 10 zato ?e chcia?o ci si? tyle pisa? i opisywa? moich ulubionych skate'ów :)
SkateLajonSkateLajon (2010-08-01 00:02:27)
NIENAWIDZE POZERSTWA to po 1 xD po drugie masz dyche po 3 mam kumpla ktory kupuje markowe ciuchyi pozuje do zdjec ale ollie nie umie przynajmniej z charakteru fajny
Brak avaturuSk8ManOriginal (2010-05-25 11:35:38)
ja jezdze w rurkach jeansowych lub z ciemno - szarego materialu, troche za duzej koszulce (ale tylko troche) i czapce z prostym daszkiem

1 2 3 ... 5 6