Deskorolka:: Bs noseslide >> strona - 3

Bs noseslide


Bs noseslide to trick polegaj?cy na ?lizganiu si? nosem po przeszkodzie. Trick ten jest stosunkowo ?atwy, jednak?e przy wi?kszej pr?dko?ci ,b?d? trudnej przeszkodzie czasami naprawd? ci??ko stylowo go wykona?. Jako ?e jest to bs noseslide wykonujemy go podje?d?aj?c do przeszkody plecami.

1.Przygotowanie:
Znajd? odpowiednia przeszkod?, na pocz?tek mo?e by? to nawet kraw??nik. Gdy nauczysz si? bs noseslide na niej b?dziesz móg? zacz?? próbowa? na wy?szych, najwa?niejsze ?eby nie musia? si? skupia? na wykonaniu wysokiego ollie ,tylko na samym slidzie. Dobrym ?wiczeniem przed nauk? noseslide'a jest nosestall. Podje?d?asz do przeszkody prostopadle wskakuj?c na ni? nose'm. Gdy odpowiednio go opanujesz mo?esz bra? si? za slide. Przed pierwszymi próbami ,odpowiednio nawoskuj przeszkod?, tak aby? móg? swobodnie ?lizga?. Je?eli nie masz wosku mo?e si? do tego nada? nawet ?wieca b?d? myd?o(ja zawsze u?ywam ?wiecy)

2.Wykonanie
1.Podjed? do przeszkody równolegle, nie za blisko, aby? móg? si? swobodnie na ni? wbi?.
2.Przednia stop? ustaw w okolicy monta?ówek, najlepiej na ca?ej szeroko?ci deski, druga na tailu tak jak do ollie 3.Wybij si? wykonuj?c fs ollie 90 stopni (wa?ne jest ,?eby przy wybiciu przechyli? si? na nose, przy niskich murkach mo?e to by? nawet szybki pivot fs 90 zamiast ollie)
4.Doci?nij nose do murka
5.Przechyl si? troch? na nose'a, utrzymuj?c równowag?
6.Zejd? na fakie, b?d? na normal. Dla mnie osobi?cie du?o prostsza jest wersja na fakie, ale jak komu wygodniej.
7.Odjed? uginaj?c kolana

3.B??dy
Najcz?stszymi b??dami przy bs noseslidzie s?:
-Spadanie do przodu ,pozostawiaj?c desk? za sob?:
Dzieje si? tak najcz??ciej gdy murek jest ?le nasmarowany i nose deski na nim hamuje ,a ty przez to w?a?nie lecisz do przodu. Po odpowiednim nasmarowaniu nie powinno z tym by? problemu -Krótki slide:
Przy nie dociskaniu nose'a do przeszkody ca?kowicie (gdy tail nie jest ni?ej ni? nose) trudno d?ugo utrzyma? slide. Je?eli mocniej doci?niesz z?apanie równowagi i d?u?szy slide powinno by? du?o prostsze.
POWODZENIA
Dodał: Flipskater


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


WarzywniakWarzywniak (2010-05-20 19:22:59)
W temacie napisa?e? o bs noseslidzie a t?umaczysz fs. ZA TO ... 7!
Stefan97Stefan97 (2010-04-26 17:00:09)
bardzo dobrze wytlumaczone. je?d?e pó? roku i wysz?o mi po 2 dniach. dycha
MaksiuProfeskaMaksiuProfeska (2010-01-10 16:55:37)
Spoko wytlumaczone ale dam tylko 10...xPP
adamcomadamcom (2009-08-06 12:12:25)
bardzo dobry art prosto wyt?umaczone :D daje dyche
adamcomadamcom (2009-08-06 12:12:19)
bardzo dobry art prosto wyt?umaczone :D daje dyche

1 2 3 dalej