Deskorolka:: 360 Shuvit

360 Shuvit


Siema, w tym arcie postaram si? nauczy? 360 shuvita. Aby si? go nauczy? wystarczy nauczy? si? zwyk?ego shuvita. Trick ten jest do?? ?atwy, a przy tym je?li chodzi o wygl?d, nale?y ju? do tych "?adniejszych", a przy tym mo?na z niego zrobi? fajne kombinacje.
A teraz je?li chodzi o wykonanie:

1. Wst?p
Jedziesz w odpowiedniej dla siebie pr?dko?ci. Pami?taj, aby nie ?wiczy? w miejscu - to zupe?nie co innego ni? w je?dzie.

2. Ustawienie nóg
Tylni? nog? ustawiasz jak ci wygodnie, oczywi?cie naj?atwiej jest ustawi? jak do ollie, ale mo?esz te? bardzie wystawi? pi?t?, ustawi? pod wi?kszym kontem... jak kto woli. Je?li chodzi o przedni? nog?, po?ó? j? gdzie? tak na ?rodku deski, pod lekkim k?tem, dobrze jest, je?li palce troch? wystaj? za deck (oczywi?cie w szeroko?ci).

2. Kopanie
Kiedy ju? rozwin??e? odpowiedni? pr?dko??, i ustawi?e? nogi, przygotuj si? do kopania. Pochyl si? do przodu, i ugnij kolana. Potem poci?gnij mocno tylni? nog? do ty?u (ewentualnie mo?esz pomóc sobie przedni?, ale nie bardzo), po czym wyskocz w gór?, bo deska z tob? na niej si? nie zakr?ci.

4. Klejenie
Gdy ju? deska si? kr?ci, podci?gnij nogi jak najwy?ej umiesz - deska b?dzie si? du?ej kr?ci? wykonuj?c 360 stopni a nie 180, wi?c musisz odpowiednio d?ugo utrzyma? si? w powietrzu.Kiedy deska ko?czy si? kr?ci?, opu?? nogi, i doci?nij j?, aby nie przekr?ci? tricku, uginaj?c nogi (wiem, to bardzo ?atwo brzmi, ale w ko?cu si? wyuczycie). Staraj si? l?dowa? na monta?ówkach.

Trick ten jest prosty, wi?c nie powinno si? mie? z nim problemów, oczywi?cie zak?adaj?c, ?e jeste? ju? na odpowiednim poziomie. Kiedy zacznie Ci cz?sto wychodzi?, mo?esz ??czy? z nim inne tricki, cho?by body varial - czyli inaczej mówi?c bigspin. Kiedy nauczysz si? go kopa?, pomo?e ci to tak?e w przysz?o?ci przy kr?ceniu takich tricków jak 360 kickflip. ?ycz? wi?c powodzenia w nauce!
Enjoy!


Dodał: amok


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


samuelsamuel (2013-09-08 11:58:51)
daniel to jest impos jak tak ci si? kr?ci
deska1deska1 (2013-03-30 15:20:33)
fajny triczek.za art 9/10
Brak avaturudanieldanio0 (2012-11-11 15:38:21)
prosz? o odp.
Brak avaturudanieldanio0 (2012-11-11 15:37:42)
?atwo powiedzie?......umiem tróje fakie tróje i fakie 360 schuwit......mo?e kto? mi wyt?umaczy? czumu jak wykonuje360 shuwi to deska mi si? obkr?ca jak do pó? flipa???jak kopn?? t? desk? aby ona si? nie obkr?ca?a do flipa???
Brak avaturuSzyny2001 (2012-08-11 21:26:26)
Triczek fajny a jako? bardzo trudny nie jest czasem mi si?dzie czasem nie lepiej to robi? na fakie ?atwiej si? nauczy? Za art 6/10 tylna noga albo jak do ollie ale ?atwiej jest jak jest wy?ej czyli jak palce lekko wystaj? bo kopiemy desk? do ty?u/chyba ?e uczysz na FS to ci dam 8/10 / a przednia jak do ollie
Brak avaturuSkejjtowy (2012-07-12 21:14:31)
no mi to nie pomog?o nwm jak wam ..

1 2 3 ... 7 8