Deskorolka:: 360 Shuvit >> strona - 2

360 Shuvit


Siema, w tym arcie postaram si? nauczy? 360 shuvita. Aby si? go nauczy? wystarczy nauczy? si? zwyk?ego shuvita. Trick ten jest do?? ?atwy, a przy tym je?li chodzi o wygl?d, nale?y ju? do tych "?adniejszych", a przy tym mo?na z niego zrobi? fajne kombinacje.
A teraz je?li chodzi o wykonanie:

1. Wst?p
Jedziesz w odpowiedniej dla siebie pr?dko?ci. Pami?taj, aby nie ?wiczy? w miejscu - to zupe?nie co innego ni? w je?dzie.

2. Ustawienie nóg
Tylni? nog? ustawiasz jak ci wygodnie, oczywi?cie naj?atwiej jest ustawi? jak do ollie, ale mo?esz te? bardzie wystawi? pi?t?, ustawi? pod wi?kszym kontem... jak kto woli. Je?li chodzi o przedni? nog?, po?ó? j? gdzie? tak na ?rodku deski, pod lekkim k?tem, dobrze jest, je?li palce troch? wystaj? za deck (oczywi?cie w szeroko?ci).

2. Kopanie
Kiedy ju? rozwin??e? odpowiedni? pr?dko??, i ustawi?e? nogi, przygotuj si? do kopania. Pochyl si? do przodu, i ugnij kolana. Potem poci?gnij mocno tylni? nog? do ty?u (ewentualnie mo?esz pomóc sobie przedni?, ale nie bardzo), po czym wyskocz w gór?, bo deska z tob? na niej si? nie zakr?ci.

4. Klejenie
Gdy ju? deska si? kr?ci, podci?gnij nogi jak najwy?ej umiesz - deska b?dzie si? du?ej kr?ci? wykonuj?c 360 stopni a nie 180, wi?c musisz odpowiednio d?ugo utrzyma? si? w powietrzu.Kiedy deska ko?czy si? kr?ci?, opu?? nogi, i doci?nij j?, aby nie przekr?ci? tricku, uginaj?c nogi (wiem, to bardzo ?atwo brzmi, ale w ko?cu si? wyuczycie). Staraj si? l?dowa? na monta?ówkach.

Trick ten jest prosty, wi?c nie powinno si? mie? z nim problemów, oczywi?cie zak?adaj?c, ?e jeste? ju? na odpowiednim poziomie. Kiedy zacznie Ci cz?sto wychodzi?, mo?esz ??czy? z nim inne tricki, cho?by body varial - czyli inaczej mówi?c bigspin. Kiedy nauczysz si? go kopa?, pomo?e ci to tak?e w przysz?o?ci przy kr?ceniu takich tricków jak 360 kickflip. ?ycz? wi?c powodzenia w nauce!
Enjoy!


Dodał: amok


Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


KubasdskKubasdsk (2012-05-12 15:19:28)
ej wtf ? dlaczego w przedniej nodze maj? wystawa? palce a wtylnej pi?ta ? chyba na odwrót ? tak prosciej szuranego dla pocz?tkujacych a tak jak ty napisa?e? to taki poziom hard na 2 m popa
Brak avaturutomek12214 (2012-04-19 23:05:52)
to jest pora?ka z tym trickiem trója mi wychodzi a ten zawsze mi sie zakr?ci na grafik? albo na promo.
MERC_DRUGSMERC_DRUGS (2012-01-26 22:08:46)
bob1322011-08-24 20:56:52 HaaaaaaaaHaaaaHaHaHa 360 shuvita sie kreci bez kicka a 360 flipa z AJAJAJ JAJAJ! CZ?ENIU WYJDZ!
Brak avaturubartekk1993 (2011-09-26 12:03:56)
prewzka cos ci nie wyszl najlepiej jak kazdy bd rbic po swojemu ;]]]]]]]]]]]]]
Brak avaturumicroSMG (2011-09-11 20:14:43)
mi wychodzi na jedna.
Brak avaturubob567 (2011-08-26 14:26:36)
bedzie trudne

1 2 3 4 ... 7 8