Deskorolka:: Jakie k?łka najlepsze..?

Jakie k?łka najlepsze..?


W tym artykule postaram si? pomóc wam w doborze kó?ek do deski.
To od nich zale?y nasza wygoda jazdy. Pewnie nie jeden raz wywalili was z jakiej? miejscówki i nie jeden raz z tego powodu wasze stosunki mi?dzys?siedzkie ucierpia?y :). Dlatego warto przeczyta? ten artyku?, poniewa? b?dziecie mogli unikn?? (cho? nie zawsze ) podobnych sytuacji.

Mo?na rozró?ni? 4 rodzaje kó?ek:
- Mi?kkie
- Twarde
- O ma?ej ?rednicy
- I o wi?kszej ?rednicy

Twardo?? kó?ek oznacza si? literk? a i cyfr?. Im cyfra wi?ksza tym kó?ka s? twardsze.

Mi?kkie (98a i mniej)

Sporo osób mówi ze s? cichsze od twardych kó?ek ale wydaje mi si?, ?e nie do ko?ca jest to prawda . D?wi?k przez nie wydawany po prostu mniej denerwuje :] ( oczywi?cie osoby postronne bo mnie tam nigdy ten odg?os uderzaj?cych kó?ek o nagrzany od s?o?ca marmur nie denerwowa? ).
Mi?kkie ma?e kó?ka najlepiej nadaj? si? do skateparków lub miejscówek z dobr? nawierzchni? - czyli wsz?dzie tam gdzie nie s? nam straszne kamyczki rozsypane przez si?y z?a :) . A zyskujemy przez to troch? l?ejsz? deskorolk?.

Twarde (100a i wi?cej)

Je?li wierzy? opinia innych ludzi to te kó?ka s? bardziej wytrzyma?e ale cechuje je to, ?e je?d??c pod jakim? blokiem mo?emy wywali? przez okna par? starych dr?cych si? ryjów, które raczej nie b?d? chcia?y s?ucha? tego, ?e kó?ka si? ma twarde
Plusem twardych kó?ek jest to, ?e pozwalaj? dobrze wyczu? teren po którym jedziemy i lepiej przygotowa? si? do triku.

Podsumowuj?c... przed wyborem kó?ek zastanówcie si? na jakim terenie przyjdzie wam katowa? triki i co tak na prawd? chcecie na nich robi?.

Je?li co? jest dla Ciebie nadal nie jasne wejd? na forum - tam powiniene? znale?? interesuj?ce Ci? informacje.




Aby głosować i komentować musisz być zalogowany. Na co więc czekasz ?


bebzi bebzi (2012-02-23 17:16:48)
spoka
miki7miki7 (2011-11-07 08:35:17)
ssssssssssssuuuuuuupppppppeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrr
Brak avaturudamian77 (2011-11-05 07:52:03)
10 za art.
Brak avaturudamian77 (2011-11-05 07:51:32)
niestety u nas na skateparku jest asfalt a jezdze na kauczukach
Skate128Skate128 (2011-09-01 11:52:31)
Czy deska z takimi kó?kami b?dzie dobra? http://www.sklep-presto.pl/product-pol-24581-Deskorolka-Crowns-BadBoards.html
PelexiPelexi (2011-08-27 13:17:16)
dla mnie sa najlepsze twarde koleczka wyzsze ollie w takich robie:)

1 2 3 ... 8 9