Deskorolka:: Artykuły -

Artykuły użytkowników


Deskorolka vs. Druga po
0 0 0

 Zapewne pami?tacie zajebisty artyku? Seransa, który ma tytu? '' Top 10 powodów dla, których przestaje si? je?dzi?" - z tekstu wynik?o, ?e najcz?strzym powodem dla, którego zostawi si? Desk? jest dziewczyna. 

 Ale, czy warto rezygnowa? z czego?, co dawa?o Ci szcz??cie, dla drugiej osoby? Moim zdaniem NIE! Ciekawe, czy Twoje KOCHANIE zrezygnuje z swojej...

cały artykuł
P
3 0 3

  Zaczynam, dopiero przygod? z desk? (w wieku 17 lat) ale my?l?, ?e mog? co? "powiedzie?".

  Cz?sto spotykam si? z pytaniami typu: Czy dziewczyna mo?e je?dzi? na desce, czy wypada jej? Odpowiedzi na te pytania s? ró?ne. Jedni pisz? ?e takie dziewczyny s? fajne, maj? ciekaw? pasje a, inni: tak, ale pod warunkiem, ?e dziewczyna jest ?adna i wygl?da za dziewczyn?, a nie za...

cały artykuł
Nie wspieraj swojego lokalnego skateshopu !
1 0 0

Potrzebujesz kupi? sobie nowy blat, bo stary zosta? w dwóch cz??ciach na twojej miejscówce. W portfelu jak to standardowo, kasy zawsze ma?o. Masz wi?c mega ci?nienie, ?eby kupi? desk? najtaniej jak si? da. Porównujesz wi?c ceny w Internecie z cenami w swoim lokalnym skateshopie i okazuj? si?, ?e przez WWW mo?esz kupi? co chcesz 30 z? taniej z darmow? przesy?k? i dostaw? do...

cały artykuł
Street czy bowl?
3 0 0

  Siema.! JAk mówi tyu? artyku?u nawi?zuj? w nim do wyboru jednego z dwóch stylów skateboardingu(omin???m freestyle). Mia?em bardzo du?y problem z wyborem i wiem, ?e mo?e to by? trudne. Og??da?em wiele filmów, pyta?em ogrom ludzi i sporz?dza?em pe?no ankiet - nieoficjalnych, oczywi?cie. Nie mam zamiaru opisywa? ca?ego procesu doj?cia do odpowiedzi, a raczej...

cały artykuł
TOP 10 powod
7 0 2

Je?eli je?dzisz jeszcze na desce to jest wielce prawdopodobne, ?e w przeci?gu kilkunastu najbli?szych lat przestaniesz. Mo?e teraz wydaje ci si? to g?upie, przecie? tak bardzo kochasz ten sport, ?e mo?esz uprawia? go przez ca?e ?ycie ale wystarczy przej?? si? na skatepark... czy widzisz tam tyle samo je?d??cych staruszków co m?odych skejcików ? W?a?nie o to chodzi, ?e...

cały artykuł
Schody.
2 1 1

Cze??. 

  Dzisiaj chcia?bym wam pomóc w skakaniu ze schodów. Wielu ludzi boi sie prze?ama? strach. Poniewa? boj? sie np tego ?e skr?c? lub z?ami? jak?? cz??? cia?a lub deske. Sam tak mia?em i wiem jakie wkurzaj?ce jest to uczucie. 

     Zanim b?dziesz próbowa? skoczy? ze schodów obejrzyj sobie jaki? filmik dla zajawki, mi to wiele...

cały artykuł
TOP 5 Podk
3 0 0

Deskorolka i muzyka zawsze sz?y w parze. Odpowiednio dobrany podk?ad muzyczny pod znakomity przejazd powoduj? powstanie g?siej skórki. W tym zestawieniu chodzi w?a?nie o takie kawa?ki. Zanim jeszcze jednak przejdziemy do konkretów. To zestawienie jest stworzone wed?ug gustu jego autora. Kto? mo?e zarzuci? brak jakiego? kawa?ka w tym zestawieniu. Odpowiadam krótko - s? gusta i...

cały artykuł
Walka o lepszy skatepark w Legionowie
1 0 0

Legionowo posiada od d?u?szego czasu skatepark, jednak parafrazuj?c pewnego "rapera" - na legionowym rejonie nie jest kolorowo. Brakuje o?wietlenia, wi?c jazda na desce o tej porze roku po godzinie 17:00 jest praktycznie niemo?liwa. Dodatkowo przyda?oby si? zadaszenie. Mo?e to brzmie? troch? jak luksus w momencie gdy jeszcze wiele miejsowo?ci nie ma swojego skateparku. Prawda jest jednak taka, ?e...

cały artykuł
1 2 3 ... 70 71