Deskorolka:: Newsy - California Uber Alles

Przez jeden dzie? Forum Skate Pool w Krakowie sta? si? jednym wielkim wehiku?em czasu. Na pierwsz? rocznic? istnienia krakowskiego bowla, cofn?li?my si? do pocz?tku lat 80-tych, czyli do czasów, w których powstawa?y deskorolki sygnowane przez Steve'a Albe, projektowane by?y grafiki przez Jima Philipsa, a deskorolkowcy s?uchali ostrego punk rocka takiego jak Black Flag, Dead Kennedys czy pó?niej Anthrax. Za ca?e to zamieszanie odpowiedzialne by?y marki Santa Cruz i Independent wspierane przez Emerica. Z?o?yli?my tym samym ho?d dawnym czasom i deskorolkowej zajawce, która kszta?tuje teraz nas samych. Wielkie podzi?kowania nale?? si? studiu tatua?u Kult (http://tattoo.biz.pl) z Krakowa oraz firmie Techramps i Snickers, bez której takie miejsce jak Forum Skate Pool by nigdy nie powsta?o. Z kolei pieni?dze zbierane na wej?ciu od Was pomog? op?aci? koszty funkcjonowania tego miejsca.

Rozpocz?li?my ju? w samo po?udnie jak to na nieustraszonych kowbojów z Kalifornii przysta?o i do godziny 14 mo?na by?o si? rozje?dzi? w basenie na old schoolowych deckach czyli tzw. rybach dostarczonych przez firmy Santa Cruz i Independent. Ka?da z desek mia?a inny kszta?t i inne ko?a, o ró?nej twardo?ci, tak ?eby ka?dy móg? znale?? to co odpowiada?o mu najbardziej. Bardzo chcieliby?my podzi?kowa? wszystkim tym, którzy podchwycili temat i ku naszemu zaskoczeniu poprzebierali si? w tzw. stroje z epoki! Po godzinie 14 rozpocz?li?my contest w 8 grupach po 4 osoby. Niektórzy na tyle okie?znali ryby, ?e odwa?yli si? startowa? na nich w czasie jamu. Podczas gdy szanowne jury w postaci Tomka Warzechy, Micha?a "Heli" Krawczyka i Kuby Kaczmarczyka przy wodzirejskim wsparciu Ma?ka Heczko obradowa?o intensywnie na zielonym, s?onecznym zboczu, deskorolkowcy mogli posili? si? kie?baskami z grilla podawanymi przez nasze urocze asystentki lub podziwia? prac? artystów z Kult Tattoo, którzy raz na zawsze naznaczyli 6 ?mia?ków motywami znanymi z klimatów Santa Cruz i Independent. Oprócz regularnego contestu deskorolkowego, w którym zostali wy?onieni nast?puj?cy zwyciezcy:

1 miejsce Andrzej Kwiatek, który wygra? old schoolowy set-up Santa Cruz/Independent + popielniczka Indy w kszta?cie poola i inne gadgety,
2 miejsce Stanley z Nowego S?cza, nieustraszony pogromca ryb, zdobywca serc publiczno?ci,
3 miejsce Kluska z ?odzi

odby? si? równie? best trick, w którym zwyci??y? Radomi? Gomu?ka z Zakopanego wykonuj?c airwalka tym samym wygrywaj?c ryb?, na której go wykona?.

Na sam deser wszystkim zgromadzonym zagra? niesamowicie energetyczny zespó? punk rockowy, Bomb The World http://myspace.com/bombtw u?wietniaj?c te niesamowite wydarzenie!
http://www.youtube.com/watch?v=Zmw0xM3jXok
http://www.youtube.com/watch?v=B4_1DcLAswI
2009-04-28 15:02:31
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !