Deskorolka:: Newsy - G-SHOCK X-TREME

W niedziel? 24.05.2009 na Bemowie zako?czy? si? Miniramp Session organizowany w ramach festiwalu sportów extremalnych "G-Shock X-treme". Pogoda pierwszego dnia imprezy pozostawia?a wiele do ?yczenia, ale mimo wszystko uda?o si? troch? poje?dzi? na Minirampie przygotowanej przez 79TH. i Framps. Minirampa wszystkim bardzo si? spodoba?a, zarówno pocz?tkuj?cym jak i bardziej zaawansowanym skejtom.

Do Warszawy zjecha?o si? kilkunastu rajderów najlepiej je?d??cych na rampie, w Warszawie pojawili si? mi?dzy innymi reprezentaci Pogo, Rusch, System, Kamuflage i 79TH.

Pierwszego dnia w kategorii do lat 15 zostali wyró?nieni G-SHOCK'ami zostali Kuba Bednarczyk, Adam Wro?ski i ?ukasz Suska. W besttricku powy?ej 15 bezkonkurencyjny okaza? si? Tomek Bielemuk z Bia?egostoku który wykona? frontside indy przez spine. Drugiego dnia pogoda by?a po naszej stronie. Najpierw odby? si? "Best Spine Transfer", który wygra? Stanley (prezentuj?c ca?? mas? stylowych oldschoulowych tricków), drugi by? Szaban a trzeci Adam Olejnicki. W ko?cu przyszed? czas na "walk?" o wi?ksz? gotówk?. Bezkonkurencyjny okaza? si? Miko?aj Baranowski wykonuj?c min grind bs five o, bs axel stal, flip dizaster przez spine, blunt to fakie i wiele innych. Miko?aj odjecha? do Brzegu z 1000 pln w kieszeni i G-SHOCK'iem na r?ku. Drugie miejsce ( 500 pln + G-SHOCK) zaj?? reprezentant Warszawy Tomek Zió?kowski który mia? bardzo czyste przejazdy i wykonywa? stylowe airwalki przez spine oraz konkretne grindy. Trzecie miejsce i 400 pln + zegarek G-SHOCK przypad?o Tomkowi Bilelemukowi. Ca?a impreza odby?a si? w bardzo przyjemnej atmosferze który umila? konkretny pokaz si?y i mo?liwo?ci motocyklów i samochodów sportowych. Festiwal sportów extremalnych "G-SHOCK X-TREME" realizowa?a agencja PLEJ.
2009-05-26 11:21:38
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !