Deskorolka:: Newsy - Skate Jam w Pszczynie

IV SKATE JAM PSZCZYNA 2009

13 czerwca ju? po raz czwarty odb?dzie si? Skate Jam w Pszczynie, organizowany z okazji kolejnych urodzin portalu www.PszczynskiRap.info (to ju? siódmy rok razem!). W przeddzie? zawodów na wszystkich odwiedzaj?cych serwis czeka ogromna niespodzianka!

Zawody okaza?y si? strza?em w dziesi?tk?, na zawodach zjawi?a si? ogromna liczba m?odych adeptów skateboardingu z Pszczyny i okolicznych miejscowo?ci. Pragniemy po raz kolejny zach?ci? m?odzie? do dzia?ania, rozwijania swoich umiej?tno?ci, pokaza? alternatyw? do bezsensownego marnowania czasu, siedz?c na ?awce i d?ubi?c s?onecznik.
W tym roku impreza zosta?a podzielona na trzy elementy (skate, graffiti, muzyka), które b?d? mia?y miejsce jednego dnia o ró?nych porach!

I. ZAWODY - Skate Park Pszczyna

Pierwsza cz??? imprezy odb?dzie si? ju? od 10:30 na pszczy?skim skate parku (wszystkich ch?tnych zapraszamy kilkadziesi?t minut wcze?niej). Tym razem zawody zosta?y podzielone na dwie kategorie Deska Junior oraz Deska Open zrezygnowali?my w tym roku z zawodów na rolkach. Wszscy zawodnicy zostan? ubezpieczeni (NNW), a na miejscu nad bezpiecze?stem zawodnich b?dzie czuwa? specjalnie zamówiony na t? okazj? Ambulans. Podczas zawodów opraw? muzyczn? zajmie si? dj MaHu. Dla wszystkich zawodników przez ca?y czas trwania zawodów, b?d? czeka?y sch?odzone RedBulle! Dla zwyci?zców zosta?y zasponsorowane okaza?e puchary oraz wspania?e nagrody za co dzi?kujemy sponsorom! Niep?noletni, aby wzi?? udzia? w zawodach proszeni s? o wype?nienie zgody rodziców dost?pnej na stronie www.skatejam.pszczyna.pl

II. GRAFFITI JAM - Club Stodo?a, Pszczyna, ul. Katowicka 26

W tym roku po raz kolejny odb?dzie si? równie? Graffiti Jam. Do pomalowania ?ciany frontowej Clubu Stodo?a zostan? zaproszeni najlepsi writerzy ze ?l?ska. Tematem przewodnim b?d? nasze pszczy?skie ?ubry!

III. MAXFLOPARTY - Club Stodo?a, Pszczyna, ul. Katowicka 26

Na zako?czenie ca?ego dnia zapraszamy wszystkich ch?tnych na imprez? w rytmach R&B, Dancehall, Reggae, Rap do Clubu Stodo?a. Za konsol? podczas imprezy stanie znany doskonale wszystkim fanom muyzki Dj MaHu. Po sukcesie poprzednich dwóch edycji imprezy z cyklu MaxFloParty postanowili?my wszystkim ucz?snicz?cym w ramach podzi?kowania obni?y? cen? za wej?ciówk? do poziomu 0 z?!!

Sponsorami imprezy s?:
Miasto Pszczyna - www.pszczyna.pl
Miejski O?rodek Rekreacji i Sportu - www.moris.pszczyna.pl
Pszczy?skie Centrum Kultury - www.pckul.pl
Pizzeria Guarana - www.guarana.mojapizza.pl
Funstorm - www.wyprzedaze.com
Intruz Clothing - www.intruz.com
Skate Shop Borader - Tychy, al. Niepodleg?o?ci 87
Porwit Reseller - www.porwit.com.pl
Nove Kino Tychy - www.novekino.pl

Oficjalna strona:
www.skatejam.pszczyna.pl

Kontakt z organizatorem
mail@matess.pl i mateusz.wrona@pless.pl
2009-05-26 11:34:26
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !