Deskorolka:: Newsy - Prossesion

Firma Fenix w kooperacji z Malit? szykuj? na skateparku Woodcamp zawody Fenix&Malita Prosession. Wszystko odb?dzie si? tylko dla zaproszonych go?ci, bez obecno?ci publiki. Ka?dy jednak b?dzie mia? okazje sprawdza? temat na bie??co, odwiedzaj?c regularnie aktualizowan? stron? Prosession.pl ( http://prosession.pl ). Ju? teraz wchodz?c na prosession.pl (http://prosession.pl ) mo?ecie dowiedzie? si? czego? na temat idei ca?ego projektu. Wi?cej informacji wkrótce
2009-05-30 10:30:00
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !