Deskorolka:: Newsy - Zawody w Legionowie 29.08.09

Pierwotnie zawody mia?y si? odby? na skateparku wybudowanym rok temu z inicjatywy M?odzie?owej Rady Miasta Legionowo na Stadionie Miejskim w Legionowie jednak ze wzgl?du na padaj?cy przez ca?y dzie? deszcz okaza?o si? to niemo?liwe. Dzi?ki uprzejmo?ci Prezydenta zosta?y one przeniesione na parking podziemny w Ratuszu Miejskim. Oryginalne miejsce, prowadzenie zawodów przez zapale?ca jazdy na desce Bo?ka Falickiego oraz wspania?a atmosfera jak? wytworzyli zawodnicy z powiatu legionowskiego, Nowego Dworu Maz. i Lublina sprawi?a, ?e zawody te zostan? na d?ugo w pami?ci uczestników (tak si? wszystkim spodoba?o, ?e licz? na systematyczne organizowanie zawodów zarówno na skateparku jak i parkingu podziemnym pod ratuszem )

zkoda, ?e miasto organizuje je tylko raz do roku, a nie przez ca?y sezon...

Wi?cej informacji powinno by? dost?pnych w najbli?szym tygodniu na stronie www.legionowo.pl Autor: Tomasz Kacprzak
2009-08-30 09:47:55
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !