Deskorolka:: Newsy - Support Skateboarding Lubartów

Ide? imprezy w Lubartowie by?o wsparcie budowy skateparku w tej miejscowo?ci. Na miejscu zawodów mo?na by?o obejrze? wizualizacje projektu skateparku, z?o?y? podpis na li?cie poparcia budowy skateparku i przede wszystkim dobrze si? wyje?dzi?.

Najfajniejsz? rzecz? tego dnia by?o to, ?e wszyscy którzy przyjechali do Lubartowa wiedzieli ?e na miejscu b?dzie tylko parking, a na nim rozstawionych kilka ró?nych grindboxów, rurek i kicker. I nic wi?cej. A pomimo tego do Lubartowa zjecha?y si? ekipy m.in. z: Siedlec, Sandomierza, Bia?ej Podlaskiej, Lublina, ?widnika, Zamo?cia. Pokazuje to du?? klas? tych wszystkich przyby?ych ludzi.

Dobrze by?o widzie?, ?e skaterom z ró?nych miejscowo?ci – cz?sto po?o?onych w innych województwach – zale?y na wzajemnym wspieraniu swoich lokalnych scen deskorolkowych. Obok przyjezdnych, tak?e sponsorzy (Monument skateshop, Doomsday, Amok, Western Edition) pokazali, ?e zale?y im na rozwoju deskorolki, równie? w Lubartowie.

Wszystkim big thanks za support!

Wyniki Support Skateboarding Lubartów (6.9.2009):

1. Kuba Koszel a.k.a. „Pieni?dz“ (Lublin)
2. Kamil Dmowski (Siedlce)
3. Adrian Wojtyna (Krasnystaw)
4. Piotrek Drzewiecki (Lublin)
5. Karol Sadowski (Lublin)
6. Benedikt Pees (Bamberg-Siedlce)
7. Kamil Orzechowski a.k.a. „Mr Burns“ (Be??yce)
8. Mateusz Macioszek a.k.a. „Maciora“ (Zamo??)
9. Grzesiek Piskorski a.k.a. „Pigor“ (Lublin)
10. Mateusz Piotrkowski a.k.a. „Jadzia“ (?widnik)

Best Trick:

Karol Sadowski hardflip z kickera przez ca?y grindbox
2009-09-08 10:46:26
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !