Deskorolka:: Newsy - Relacja z West Coast Tour

19 wrze?nia odby?a si? pierwsza edycja Andegrand West Coast Tour. Ekipa andegrand.pl i altexu - czyli nas :) wyruszy?y na podboj skateparkow w naszych nadmorskich miejscowosciach.

Zbiorka miala miejsce pod sklepem PLATINUM gdzie ponad 50 skaterow, ubranych w pomaranczowe i czerwone koszulki i cala nasza ekipa ruszy?a na podbój pierwszego parku.

Jako pierwszy przystanek obrali?my Ko?obrzeg gdzie o pi?knym s?onecznym poranku odby? sie best tick na funboxie oraz na skrzynce z manualem dla osob oonizej 18 roku zycia czyli pomara?czowych koszulek. Ku zdziwieniu wszystkich, pojawili si? równie? Prezydent Miasta Janusz Gromek wraz z radnymi i pos?ami którzy z ramienia Rady Miasta i Rady Osiedla ufundowali nagrody dla 3 najlepszych skaterow

Wyniki:

1.Tadeusz Gauer – Ko?obrzeg
2.Micha? „Mullen” ?wierkosz – Nowy Targ
3.Piotrek „Ebi” Ebert – Szczecinek
Konkurs na manual boxie:

Jarek Kaczmarek - switch manual, nollie heel nose manual.

Nast?pnym naszym przystankiem by?o Niechorze gdzie zaskoczy?a nas wielko?? I poziom przeszkód w parku który mie?ci?sie w kompleksie sportowym wraz z boiskiem do pi?ki no?nej (gdzie równie? zosta? rozegrany mecz dla skaterow którzy na chwile stali si? pi?karzami). W Niechorzu odwiedzi?y nas dziewczyny z napojami energetycznymi RED BULL dodaj?c wszystkim mocy, jedli?my kie?be z grilla i zajadali?my si? pysznymi bu?kami . po rozegraniu kontestow (best line dla m?odszych i starszych, best trick na poreczy/murku i SKATE dla grup pocz?tkuj?cy, sredniozaawansowany i pro) oto wyniki:

Best line:

M?odsi

1.Alex Wodzy?ski

2.J?drek Miastowski

Starsi:

1.Micha? „Mullen” ?wierkosz – Nowy Targ

2.Tomek „Gerber” Barbarski – Stargard Szczeci?ski

Najwi?ksza por?cz/murek.

1.Piotr „Ebi” Ebert – Szczecinek – backside smithgrind i backlipslide

2.Pawe? „Grzybek” Ratajczak – Szczecin – Frontside tailslide 270 out

Skate:

pocz?tkuj?cy – Emil (Ko?obrzeg)

?redniozaawansowani – Benek pro – Kerry

Nast?pnym i zarazem ostatnim przystankiem Andegrand West Coast Tour by?o Pobierowo, które mimo to ?e nie mia?o tak wypasionego skateparku jak Niechorze, to dysponowa?o mini rampa gdzie odby? si? g?ówny kontest jak i best trick, oraz best trick na mórku pod gór?. W kontescie na mini rampie mia? miejsce zaci?ty pojedynek mi?dzy Adamem „Ciapkiem” Ulmanem oraz Pawe?em "Rodneyem" So?onowiczem który w ostatecznej ocenie wypad? lepiej i jemu dosta?a si? g?ówna nagroda. Best Trick na minirampie wygra? Mateusz „Kurass” Koszelnik za blunt hardflip out. Best trick na murku pod gór? wygra? Jarek Sorczyk za swith nosemanual. Po rozdaniu nagród i rozrzuceniu kilku upominków w publiczno??, zapakowali?my si? i ruszyli?my w droge powrotn? do Szczecina.

Trzeba powiedzie? ze pierwsza edycja West Coast Tour okaza?a si? mega fajna udana akcj?, dopisa?a pogoda, humory uczestników jak i wszystko odbywa?o si? w przyjacielskiej i i?cie chillowej atmosferze. Wysoka pi?tka dla ca?ej ekipy andegrand.pl w szczególno?ci dla Tigera, s?onika i kaczora jak i dla wszystkich uczestników i sponsorów (ANALOG, SANTA CRUZ, VANS, INDEPENDENT, SKATE-EUROPE.COM) Mam nadzieje ?e do zobaczenia za rok!!!
2009-09-26 09:54:52
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !