Deskorolka:: Newsy - Game of SKATE Gorzów

W sobot? 17.10.2009 roku w Gorzowie Wlkp. Mia?y miejsce pierwszy oficjalne zawody Game of SKATE. Odby?y si? one dzi?ki inicjatywie lokalnego skateshopu Filutshop.pl oraz wsparcia marek SANTA CRUZ i INDEPENDENT. Ze wzgl?du na warunki pogodowe, gra odby?a si? w przej?ciu podziemnym gdzie w szranki stan??o oko?o 20 skaterów chc?cych rywalizowa? o nagrody rzeczowe ufundowane przez w/w marki. Po eliminacjach do fina?u wesz?o 2 skaterów - Tomasz "Tomo" Bajsarowicz wykonuj?cy ka?dy trik na mega stylu oraz Ariel Wypch?o który mia?d?y? przeciwników wszelkimi wariacjami po??czonymi z HeelFlipem. Po zaci?tej walce zwyci??y?y jednak trzaskane triki przez Ariela.

Po grze w SKATE odby? si? contest na najwy?sze Ollie, s?owa uznania nale?? si? tutaj Grzegorzowi "Czechowi" Filewiczowi, który przeskoczy? wysoko?? 7 desek i zgarn?? kostki do gry w SKATE. Nast?pnie wszyscy zainteresowani przenie?li si? na teren skateparku "land" gdzie odby?y si? zawody best trick w formie jamu. Oczywi?cie najpierw trzeba by?o park "osuszy?" przy pomocy szmat i kartonów ale po jakim? czasie w ko?cu uda?o si? poje?dzi? Przez 30 min wszyscy si? popisywali fajnymi trikami. Na uznanie zas?uguj? przede wszystkim nollie noseslide shove it out na murku w dó? "Toma", no i sztuczki którymi zasypywa? nas zwyci?zca contestu na najwy?sze ollie czyli "Czechu" m.in. crooked grind przez caly murek w dó? na funboxie no i zwyci?ski trick impossible to 50-50!!!

Ta sobota by?a w czach wszystkich bardzo udanym dniem, podczas którego panowa?a fajna atmosfera przy odrobinie rywalizacji. Ju? nie mo?emy si? doczeka? kolejnej edycji zawodów...Oby do wiosny!
2009-10-20 20:23:16
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !