Deskorolka:: Newsy - Dawaj sekwe ziomu?

W celu utrwalenia bezsensownych i przestarza?ych stereotypów w polskiej deskorolce, postanowili?my zorganizowa? zawody pt: "Dawaj sekwe ziomu?".
Impreza odb?dzie si? w sobot? 24.10.2009 w Krasnymstawie (East Poland, biatch!), na nowowybudowanym streetowym skateparku, który jest idealny do robienia sekw. Zawody rozpoczn? si? o 13:00 i b?d? si? sk?ada?y z przejazdów na najlepsz? sekwencj? 3 tricków. Pomimo jesiennej pory, nie ma dygawy ?e na miejscówce szybko si? ?ciemni, poniewa? skatepark jest bardzo fajnie o?wietlony przez nawiedzonego elektryka, który równie? zainstalowa? specjaln? (przeszklon?) turbink? wodn? przy skateparku.
Tak wi?c w sobot? 24 pa?dziernika mo?na w Krasnymstawie zrobi? na rapie sekw? tricków, lub obejrze? na ?ywo turbink? wodn?.
2009-10-20 21:06:57
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !