Deskorolka:: Newsy - Prosession

O godzinie 12:00 czasu lokalnego g?osowanie na stronie Fenix & Malita Prosession dobieg?o ko?ca. Z sum? 1314 punktów zwyci??y? Piotrek Grzechowiak. Tym samym otrzymuje nagrod? publiczno?ci w postaci dwóch albumów - "Thrasher Skate and Destroy..." czyli zbiór materia?ów magazynu Thrasher z pierwszej dekady jego dzia?alno?ci oraz "Disposable" czyli przegl?d oko?o 1000 skate grafik z ostatnich 30 lat. Gratulujemy! Organizatorzy Dzi?kuj? wszystkim za udzia? w Fenix & Malita Prosession. Maj?c na wzgl?dzie wnioski wyci?gni?te z tegorocznej edycji, do?o?? wszelkich stara? aby ulepszy? form? kolejnej. Peace
2009-11-18 18:56:12
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !