Deskorolka:: Newsy - TownTour w Poznaniu

Impreza rozpocznie si? o godzinie 14.00 na placu Wolno?ci i potrwa "do ostatniego skejta". Wydarzenie b?dzie wyj?tkow? okazj? dla wszystkich skejtów, by spotka? si? i je?dzi? wspólnie z najlepszymi deskorolkowcami z Polski.

Podczas eventu odb?d? si? liczne zawody deskorolkowe dla m?odszych, starszych , projekcje filmów deskorolkowych oraz pokazy sztuki graffit. Na najm?odszych czeka? b?dzie dodatkowo szkó?ka deskorolki i gry telewizyjne, a pierwszych 100 skejtów, którzy pojawi? si? na miejscu akcji otrzyma unikatowe T-shirty Zeke and Luther TownTour. Ponadto szereg best tricków dla wszystkich z ogromn? ilo?ci? nagród, a na wielkim monitorze TownTourowego pojazdu b?dzie mo?na zobaczy? zwiastuny nowego sezonu hitowego serialu komediowego Disney XD Zeke i Luther, który ju? w lipcu pojawi si? na Disney XD. Ca?o?? odb?dzie si? przy muzyce granej na ?ywo przez najlepszego skejtowego DJ-a w Polsce - DJ-a DEF.

Inauguracja siódmej edycji cyklu eventów deskorolkowych odby?a si? 21 czerwca w Warszawie, imprez? z okazji ?wiatowego Dnia Deskorolki. Pozna? jest trzecim przystankiem na trasie touru. Wielki fina? b?dzie mia? miejsce w skateparku w CH Blue City w Warszawie (11 wrze?nia).

Podczas eventów w Warszawie, Katowicach i Poznaniu wybieranych jest 15 najlepszych m?odych skejtów (ch?opcy/ dziewczynki do lat 15; po 5 z ka?dego z miast), którzy walczy? b?d? o roczny sponsoring. Kolejnych 5 osób, które zakwalifikuje si? do udzia?u w rywalizacji, zostanie wybranych na podstawie demo-filmów, które mo?na nadsy?a? przez ca?e wakacje za po?rednictwem strony www.towntour.pl. 20 najlepszych m?odych skejtów 11 wrze?nia zmierzy si? w wielkim finale w skateparku w CH Blue City w Warszawie. Ich umiej?tno?ci ocenia? b?d? najlepsi polscy deskorolkowcy: Tadeusz 'Gutek' Szyma?ski, Micha? Przyby?owicz i Tomek Kotrych. Zwyci?zca fina?u otrzyma roczny sponsoring od Disney XD, Quiksilvera, Kamuflage i 79TH.

Harmonogram pozna?skiej imprezy na towntour.pl
2010-07-03 13:39:14
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !