Deskorolka:: Newsy - Skatezone

Otrzyma?em dzisiaj maila od ch?opaków z ?odzi, którzy staraj? si? o kryty skatepark w swoim mie?cie. My?l?, ?e warto im w tym pomóc i rozpromowa? t? akcj? bo podchodz? do tego profesjonalnie.

Chodzi o to, ?eby m?odzi ludzie mieli swoje miejsce na ziemi, zgodne z ich oczekiwaniami, zainteresowaniami, a mo?e nawet i marzeniami. Dla nas takim miejscem b?dzie skatepark: kryty ca?oroczny obiekt przeznaczony dla mi?o?ników deskorolki, bmx oraz rolkarzy. To jest nasz punkt wyj?cia. Wokó? niego chcemy zbudowa? ca?e centrum popkultury hiphopowej, czyli breakdance, graffiti, muzyka i koncerty.

Plany mamy ambitne. Nasz skatepark widzimy jako wizytówk? miasta i miejsce organizacji ogólnopolskich, a w przysz?o?ci i mi?dzynarodowych zawodów oraz imprez. By?aby to szansa zarówno na rozwój miasta jak i sposób na ?ycie równie? dla tej cz??ci m?odzie?y, która nie bardzo wie co z nim zrobi?. Przecie? w?ród nich s? diamenty, które trzeba jedynie oszlifowa? - a my chcieliby?my je znale??.

Za pomoc? naszej strony chcemy pomóc promowa? si? m?odym talentom zwi?zanym z kultur? hip-hop. Mówimy tutaj o tancerzach, b-boy'ach, dj'ach, mc's, beatboxer'ach oraz wszelkiej ma?ci raider'ach. Pocz?tki nie s? ?atwe, ale wspóln? prac? mo?na wszystko zwyci??y? i w to wierzy nasza grupa.

Niech idzie w ?wiat, ?e ?ód? to nie tylko Manufaktura i Camerimage. Nie chcieliby?my podzieli? losu tego festiwalu i rozbi? si? o mur oboj?tno?ci urz?dników. Chcemy ich mie? po swojej stronie. W tym celu zamierzamy wykorzysta? nadchodz?ce wybory samorz?dowe, jeste?my umówieni z jednym z kandydatów na prezydenta miasta. Dlatego do wtorku 16.11 musimy udowodni?, ?e nasz projekt ?yje i cieszy si? OGROMNYM zainteresowaniem. Tylko tak mamy szans? wykorzysta? mo?liwo?ci, jakie daje nam kampania wyborcza. I tu jest wasze pole do popisu.

Facebook

Za?o?yli?my na facebook'u konto, gdzie wrzucamy wszystkie nowiny. Na rozp?dzenie wszystkiego mamy 8 dni ( zanim sko?cz? si? wybory samorz?dowe w Polsce ) i to jest w?a?nie nasza szansa, ?eby co? zyska?... Od kilku dni siedzimy 24/7 przy komputerach, dokumentach i przy telefonach, musi si? uda?. Wi?c wbijajcie na stron?, klikacie lubi? to i podawajcie adres dalej. Liczymy na was!

Musi by? nas [potencjalnych wyborców] du?o. Udowodnijmy, ?e siedz?c przy komputerze mo?na zrobi? co? po?ytecznego i op?acalnego.

Co uda?o si? nam ju? zrobi?:

Mamy umówione spotkanie z potencjalnym prezydentem miasta Prowadzimy rozmowy z kilkoma konkretnymi sponsorami Zainteresowali?my nasz? spraw? redaktora kilku du?ych portali o skatingu

Rozpowszechniamy projekt na stronach internetowych i forach Pami?tajcie, ?e skatepark nie jest naszym jedynym celem. Chcemy po??czy? ludzi w pasji, w miejscu zamieszkania, w kraju, a by? mo?e tak?e na ?wiecie.
2010-11-13 11:54:12
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !