Deskorolka:: Newsy - Malita Skateboard Series - I ods?ona

Prezentujemy pierwsz? ods?on? Malita Skateboard Series, desek które ju? wkrótce pojawi? si? w sprzeda?y. Na pocz?tek trzy postacie: my?liwy ze swoim szczwanym lisem, rybak ze ?lisk? ryb? i lotnik ze zwinnym ptakiem. Zapraszamy na facebooka deskorolka.com, gdzie ju? dzi? zobaczy? mo?na interpretacj? grafiki my?liwego w pe?nej rozdzielczo?ci, a niebawem pojawi si? równie? konkurs zwi?zany z pierwsz? grafik?. Stay tuned

2011-03-01 16:32:50
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !