Deskorolka:: Newsy - Lines of Bielawa

Co roku, w okolicach miesi?cy letnich, ma w Polsce bardzo du?e wydarzenie miejsce. Z roku na rok, to wydarzenie staje si? wi?ksze - jest w nim coraz wi?cej deskorolki i coraz wi?cej euforii. Tegoroczna edycja festiwalu skateboardingowego LINES OF BIELAWA odb?dzie si? w sobot? i niedziel? 6/7-8-2011. Jak co roku, w praktyce zacznie si? na spontanie pewnie ju? w pi?tek, a sko?czy si? dopiero w poniedzia?ek - st?d równie? i pole namiotowe przy skateparku b?dzie ju? czynne od pi?tku i pozostanie a? do poniedzia?ku.

W tym roku zostanie dokonany kolejny bardzo du?y krok w kierunku rozwoju Lines of Bielawa, poniewa? w chwili obecnej trwaj? ju? bardzo zaawansowane prace przy budowie skateplazy, która (w przeciwie?stwie do autostrad) zostanie uko?czona na miesi?c przed terminem imprezy - tak to jest, gdy projekt powstaje pod skrzyd?ami Fractal Skateboarding, a budow? zajmuje si? MPG. No delays, baby. Musi by? deskorolka, musi.
2011-05-24 19:06:08
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !