Deskorolka:: Newsy - Otwarcie minirampy na off Piotrowska

Jak dotychczas w historii polskiej deskorolki nigdy nie uda?o si? zrobi? zawodów na zewn?trz w po?owie grudnia.Z jednej strony cz??ciowo dopisa?a pogoda; ciep?a zima i temperatura powy?ej zera. Najwa?niejsze jednak i? dopisali ludzie. I nie chodzi tutaj o widzów, ale przede wszystkim o wspólne dzia?anie. Na spontanie zosta? 'stworzony' (bo innego s?owa nie mo?na u?y?) namiot, budowany praktycznie przez wszystkich uczestników imprezy, dzi?ki któremu przy lekkiej m?awce mo?na by?o to wszystko przeprowadzi?.

Tak naprawd?, najwi?ksze podzi?kowania nale?? si? w?a?cicielom skateparki.pl- pani Monice i Paw?owi G?ydzie, którzy mimo i? sami nie je?d?? postanowili wspiera? na skateboarding na ca?ego. Tak naprawd? rampa, która stoi na OFF PIOTRKOWSKA jest praktycznie "ufundowana" przez t? firm?, jak równie? nagrody finansowe na tej imprezie.

Zabawa by?a przednia mimo i? by?o nieprzyjemnie zimno, ale wszystko DIY punk sposobem uda?o si? przeprowadzi?:

BEST LINE CONTEST
Tak naprawd? to panowa?a mega rze?nia podczas przejazdów, które z racji szeroko?ci rampy bywa?y cz?sto dwuosobowe! Kilka ostrych zderze? wjecha?o, ale na szcz??cie bez szpitala. Apogeum double jazdy by? skok Marko nad Albertem Azjanem, wygl?da?o to kosmicznie, a wysz?o raczej spontanicznie jak na dobrym jam session wygl?da? powinno.
Ada? Kluska Olejnicki p?ywa? z u?miechem jak zwykle, okaza?o si? równie?, ?e Serek te? potrafi na rampce czilowa?, Basu toczy? si? tu i tam w swoim orginalnym stylu, Alex ?erwe, Micha? Mazur, Pawe? Adamczyk i wielu innych równie? dok?ada?o do pieca. Jednak jeden z najlepszych line zaliczy? go?ciu który 'z wygl?du' bardziej wygl?da na fana 'war of warcraft' ni? skejt rze?nika. Marcin Baca Duch, czyli reprezentant Izzie Shopu z Wwa zmieli? takimi trikami jak drop z barierki i 1500 wariacji bluntów.

DO 16LAT CONTEST
Kilku m?odych stan??o do konte?ciku, z pewno?ci? gdyby by?o tylko troch? cieplej, w?a?nie podczas tych szranek i konkur by?oby najwi?cej ch?tnych. Dominowa? Rafa? Modranka, chocia? po pi?tach depcz? mu m?odzi nowi.

BEST BLUNT CONTEST
Soczy?cie brzmi?ca nazwa konkurencji polegaj?ca na zrobieniu jak najwi?kszej ilo?ci bluntów pod rz?d, na jednej ze ?cian rampy. Mazur walczy?, Baca Duch równie?, Szekler, czyli Artur Witucki te?. Ró?ne style wyst?powa?y; by?y blunty fakie, blunty w rocka, blunty 180. Okaza?o si? jednak, ?e nie technika robi zawodnika a.... kondycja. I uwaga uwaga: OFICJALNIE MISTRZEM POLSKI w zrobieniu najwi?kszej ilo?ci bluntów pod rz?d zostaje...ALBERT AZJAN z ilo?ci?....86!!! Gratulacje!

HIGHEST OLLIE
Na highest ollie dominowali wyjadacze znani szerszej publiczno?ci: Micha? Mazur, Piotrek Kryczka, Alex ?erwe,Artur Witucki i Marko ?aboszczak. Te ostatni polecia? w kosmos o zdziebko wy?ej i dalej ni? reszta.

NAGRODY i najlepsi w konkurencjach:
Kasa: ufundowana przez SKATEPARKI.PL
Rzeczowe: SYSTEMSKLEP.PL, POGO, LANDO, RUSH, TRURIDERS.PL, BONES

BEST LINE > Marcin Baca Duch,sponsorzy IZZIE SHOP, WARSZAWA
BEST BLUNT> 86 bluntów pod rz?d> Albert Azjan, sponsorzy 4freaks shop, POGO, BONES, Bydgoszcz
DO16LAT> by?o wielu zwyci??ców, wyró?nia? si? Rafa? Modranka, > sponsorzy POGO,LANDO, Rzgów
HIGHEST OLLIE > Marko ?aboszczak >sponsorzy> VANS, POGO, BONES> Gdynia

mo?emy w tym miejscu da? zajawk?, ?e ju? nied?ugo dzi?ki SKATEPARKI.PL na terenie OFF PIOTRKOWSKA powstanie kryty parczek który pozwoli przetrwa? zim?!


2011-12-25 13:59:14
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !