Deskorolka:: Newsy - Relacja z Ko?baskowo Jam

W sobot? 14 kwietnia mieli?my przyjemno?? organizowa? wraz z Gmin? Ko?baskowo wielkie otwarcie skateparku w Przec?awiu. Dobrych obiektów nigdy za wiele, a tamtejszy wykonany przez skateparki.pl jest jednym z najlepszych w Szczecinie.

Pani wójt Ma?gorzata Schwarz i Gmina Ko?baskowo ufundowa?a 15 kilogramowy skate-tort i po obfitym posi?ku zacz?li?my ostr? jazd?. Takiego obl??enia dawno nie by?o, gdy? tego dnia pojawi?o si? oko?o 150 zawodników, nie mówi?c o osobach postronnych, których tak?e by?o liczne grono. Odwiedzili nas nawet stra?acy i ameryka?scy ?o?nierze, ale ?adnego z nich nie uda?o si? namówi? do jazdy. Skatepark mie?ci si? blisko g?ównej ulicy przebiegaj?cej przez Przec?aw, dzi?ki czemu pozdrawiali nas przeje?d?aj?cy motocykli?ci, tirowcy i... za?oga czo?gu.

Najwi?kszym szokiem by? poziom zawodów. Najm?odsza grupa robi?a takie rzeczy, ?e zastanawiali?my si? kiedy oni si? tego nauczyli. I nie wa?ne czy to by?y schodki, rurka czy murek, ca?y czas wchodzi?o prawie wszystko. W S.K.A.T.E. wspania?ym stylem wykaza? si? Tadzik, który ca?kowicie zas?u?enie wygra? te zawody. Najlepszy w Best tricku - schody z murkiem oraz por?cz? - by? Alex Kuchciak, oczywi?cie w kategorii do lat 15.

W kategorii Open pe?n? pul? zgarn?? Pawe? "Grzybek" Ratajczak, który nie raz pokaza? na co go sta?. Zapewne oszukiwa?, ale dowodów na to nie ma ;) Drugie miejsce w Best tricku - manual pad z dwoma murkami - by? Alex Kuchciak, a najni?szy stopie? podium zaj?? Pawe? Kierakowicz. Best trick - schody z murkiem oraz por?cz? - wygra? Grzybek, przed Mateuszem "Blazi" Balcerakiem i Jakubem "Mery" Jeziornym.

By?o jedzenie, o gaszenie pragnienia zadba? Red Bull, ale i tak po 5 godzinach nikt nie mia? do??. Impreza by?a tak udana, ?e Pani wójt ju? zapowiedzia?a ?e trzeba zorganizowa? kolejn?, wi?c jak wida? i w?adze dzia?aj? by obiekt by? odpowiednio eksploatowany.

Oczywi?cie trzeba podzi?kowa? wszystkim przyby?ym zawodnikom i publiczno?ci, Pani wójt Ma?gorzacie Schwarz i przemi?ym ludziom z Urz?du gminy Ko?baskowo. Zawody prowadzili Radek "Rado" Stypczy?ski, Adam "Ciapek" Ulman i Bartosz "Leon" Leonowicz, a ca?o?? zorganizowa? Micha? "Kroolik" Król i jego weso?a ekipa ze sklepu Andegrand.pl

Nagrody ufundowa?a Gmina Ko?baskowo oraz sklepy Andegrand.pl i Skate-Europe.com

Tekst: Micha? Król
Zdj?cia: Micha? Król i Mateusz Szczuplak
Wideo: Micha? B?czy?ski

Wyniki:

Best trick - manual pad z dwoma murkami kategoria Open:

1. Pawe? "Grzybek" Ratajczak,
2. Alex Kuchciak,
3. Pawe? Kierakowicz.

Best trick - schody z murkiem oraz por?cz? do lat 15:

1. Alex Kuchciak,
2. Andrzej ?liwi?ski,
3. ?ukasz Hennig.

Best trick - schody z murkiem oraz por?cz? kategoria Open:

1. Pawe? "Grzybek" Ratajczak,
2. Mateusz "Blazi" Balcerak,
3. Jakub "Mery" Jeziorny.

Game of S.K.A.T.E. do lat 15:

1. "Tadzik",
2. ?ukasz "Metal" Chorstowski,
3. Micha? "Mleko" Górecki.

Wideo relacja:


Zdj?cia:
2012-04-21 14:18:17
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !