Deskorolka:: Newsy - Team skate skullcandy

Skullcandy przedstawi?a swój Skate Team w odnowionej wersji. Sk?ad teamu to same znakomito?ci, prawdziwa mieszanka wybuchowa. List? otwiera Eric Koston, którego wielu uwa?a za jednego z najbardziej wp?ywowych skaterów dekady. Kolejni skaterzy w teamie to zwyci?zca 2011 Street League Sean Malto oraz pro rider Baker - Theotis Beasley. Ca?y team domyka ikona skateboardingu Steve Berra, który b?dzie wspiera? Skullcandy przy tworzeniu editów i ró?nych kreatywnych projektów tworzonych przez Team i dla skaterów. Jednocze?nie wspó?praca ze Stevem jest ?ci?le powi?zana ze wsparciem najwi?kszej na ?wiecie skatowej platformy online www.Berrics.com, której jest Berra jest w?a?cicielem.

Ju? nied?ugo kolejne newsy od TEAM SKATE SKULLCANDY.

www.skullcandy.com
http://www.facebook.com/SkullcandyPolska
2012-04-21 14:45:48
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !