Deskorolka:: Newsy - Dzie? deskorolki pod Poznaniem

Fundacja Inna Strona Kreatywno?ci i CRKF AKWEN zapraszaj? na zawody deskorolkowe z okazji ?wiatowego dnia deskorolki (21.06), które odb?d? si? na skateparku w Kozieg?owach k. Poznania dnia 23.06.2012. ?wi?tujcie z nami ten wyj?tkowy dzie?, we?cie znajomych, ch?opaka, dziewczyn?, mam? czy tat?;) B?dzie na co popatrze? i czego pos?ucha?! Dawno nie by?o w Poznaniu zawodów, na których muzycy grali live! Do tego zajawkowe zawody i strefa grilla, która b?dzie idealnym dope?nieniem pe?nego wra?e? letniego popo?udnia!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=351109771629052&set=a.293197674086929.68125.223370781069619&type=3&theater

Startujemy o 13.00!
13.00 - 13.30 – zapisy na zawody
13.30 – 14.00 – rozgrzewka
14.00 – 15.30 – eliminacje w postaci jamu
15.30 – 16.30 – fina? i rozdanie nagórd
17.00 – 19.00 – best tricki!


Odb?d? si? 3 contesty:
1. Jam –10 najlepszych poka?e swoje przejazdy – do dyspozycji b?dziecie mieli ca?y skatepark!
2. Best trick na cz??ci funboxowej
3. Best trick na du?ej hubbie

Wpisowe na zawody: 5 z?.

W?ród cennych nagród przewidziane s? równie? wyró?nienia dla zawodników w wieku do lat 16.

Ka?dy zawodnik b?dzie mia? mo?liwo?? nieodp?atnego wej?cia na p?ywalnie AKWEN w Kozieg?owach w dniu zawodów, tak?e nie zapomnijcie zabra? ze sob? k?pielówek, r?cznika i klapek! Po ca?ym dniu w pe?nym s?o?cu idealnie zrobi Wam wieczorny pobyt na basenie. Zapraszamy do zapoznania si? z atrakcjami oraz bogat? ofert? p?ywalni AKWEN oraz CRKF Czerwonak:

http://www.akwenczerwonak.pl/pl/plywalnia/strona_glowna_ii.html

Dodatkowo ka?dy zawodnik ma zapewniony ciep?y posi?ek z grilla!

Kolejnymi atrakcjami b?d? wyst?py na ?ywo:
● Mati i Simmek– utalentowany pozna?ski raper specjalizuj?cy si? we freestyle oraz równie utalentowany beatboxer,
● Pe?na Kultura – zespó? punk rock/ska, znany z grania w wielkopolskich klubach, który specjalnie na koncert przyjedzie ze Zb?szynka,
● The Beatz – zajawkowa grupa pozna?skich dj’ów!

Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest równie? zapoznanie si? z regulaminem i podpisanie o?wiadczenia zawodnika, które dost?pne jest na stronie Fundacji Inna Strona Kreatywno?ci oraz w skateshopach: Miniramp, Skateshop.pl oraz Quiksilver (w Starym Browarze). Je?eli nie uko?czy?e? 18 lat, Twój prawny opiekun powinien podpisa? o?wiadczenie oraz poda? swój nr dowodu osobistego (u?ywany tylko i wy??cznie do autoryzacji). O?wiadczenia b?dziecie sk?ada? w dniu zawodów podczas zapisów.

Ca?? imprez? wspiera Red Bull, który obiecuje, ?e doda zawodnikom SKRZYYYDE?!

22.06 w Cafe Mi?sna odb?dzie si? MIA?D?ACE BEFORE PARTY, na którym zagraj? m.in. Dj Czarny/Tas, Kangur, Mikey One/Dj Ollie i Mati/Simmek !
Wi?cej informacji na stronie before party:

https://www.facebook.com/events/379795155413983/

Sponsorami zawodów s?: CRKF Akwen, Fundacja INNA STRONA KREATYWNO?CI, Red Bull, Miniramp, Skateshop.pl, Osiris, DVS, Matix, Toy Machine, Foundation, Pig Wheels, United People of Bleta, SK8 PZN. !!! GORRRRR?CO ZAPRRRRRASZAMY !!!
2012-06-15 23:13:49
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !