Deskorolka:: Newsy - RED BULL SKATE ARCADE

NAGRYWAJ. WYGRYWAJ. REPREZENTUJ

Przenie? swoje rzeczywiste umiej?tno?ci do ?wiata wirtualnego. 4 kwietnia 2013r. rusza projekt Red Bull Skate Arcade, który ??czy w sobie kilka najwa?niejszych cech ?wiata deskorolki: jazda, filmowanie, dzielenie si? klipami i porównywanie swoich trików. Rywalizacja jest ogólnodost?pna na stronie www.redbullskatearcade.pl, a na najlepszych czekaj? nagrody, w tym g?ówna - wyjazd do Barcelony na ?wiatowy fina?
i reprezentowanie tam Polski.
Ka?dego tygodnia od 4 kwietnia, zawsze w czwartek, na stronie www.redbullskatearcade.pl pojawi? si? zadania-triki. Nagranie krótkiego filmu z poprawnym wykonaniem ewolucji
i za?adowanie go na stron? pozwoli na przej?cie do kolejnego poziomu. Celem jest "zaliczenie" o?miu kolejnych, przygotowanych przez organizatora trików i tym samym przej?cie o?miu etapów rywalizacji.
Filmy b?d? widoczne dla wszystkich. Fachowo ocenione zostan? przez trzyosobowe grono s?dziowskie, w którego sk?ad wejd? znane w ?rodowisku postacie: Tomek Kotrych, Kuba B?czkowski i Bartek Górka. Dodatkowo, co tydzie? organizowane b?dzie g?osowanie internautów na najlepszy klip tygodnia. Do wygrania b?d? buty marki DC, kamery Sony ActionCam oraz bony na zakupy w www.supersklep.pl. Wszyscy deskorolkarze, którym uda si? w trakcie o?miu tygodni zdoby? ósmy poziom, wezm? udzia? w czerwcowym ogólnopolskim finale 'na ?ywo' w Warszawie. Zwyci?zca zdob?dzie komputer Sony Vaio, inne ciekawe nagrody od DC, supersklep.pl i Red Bull Mobile oraz - przede wszystkim - mo?liwo?? reprezentowania Polski na ogólno?wiatowym finale w Barcelonie. W Red Bull Skate Arcade uczestniczy ponad 30 krajów na ?wiecie.
Od 27 marca 2013 mo?na rejestrowa? si? do udzia?u w projekcie. 4 kwietnia na stronie pojawi si? pierwsze wyzwanie - trik, który, na razie, jest tajemnic?.
"Red Bull Skate Arcade to doskona?a mo?liwo?? na pokazanie swoich umiej?tno?ci dla wszystkich je?d??cych na deskorolce z ca?ej Polski" - t?umaczy Tomek Kotrych, s?dzia g?ówny w projekcie. "Do wykonania zadania nie s? potrzebne zaawansowane umiej?tno?ci monta?u czy specjalistyczny sprz?t. Je?eli kto? ma problem z nagraniem swojego triku, to musi pami?ta?, ?e ocenia? b?dziemy tylko i wy??cznie jako?? i styl wykonania triku, a nie jako?? jego rejestracji."

Partnerami Red Bull Skate Arcade w Polsce s?: DC, SONY Vaio, Supersklep.pl, Red Bull MOBILE, Extreme Sports Channel, 360mag.pl, IDOSK8! oraz skatetube.pl
Wi?cej informacji na stronie: www.redbullskatearcade.pl
2013-03-27 12:56:47
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !