Deskorolka:: Newsy - FINA? RED BULL SKATE ARCADE

ODLICZANIE DO ?WIATOWEGO FINA?U RED BULL SKATE ARCADE
7 wrze?nia, Barcelona

Barcelona jest ju? gotowa do roli gospodarza ?wiatowego Fina?u Red Bull Skate Arcade zaplanowanego na sobot?, 7 wrze?nia. Najlepsi uczestnicy z 17 krajów, po?o?onych na trzech kontynentach, zmierz? si? w walce o tytu? mistrza ?wiata! Szans? na zwyci?stwo ma równie? Polak - Jacek Ostaszewski z Z?bkowic ?l?skich, który 8 czerwca wygra? polsk? edycj? projektu.

Po kilku miesi?cach zmaga? przyszed? czas, by najzdolniejsi skateboaderzy zmierzyli si? ze sob? w mi?dzynarodowym finale. Rozgrywaj?ce si? w Barcelonie wydarzenie, podzielone jest na trzy etapy. Pierwszy z nich toczy? si? b?dzie na s?ynnej deskorolkowej miejscówce- MACBA (Muzeum Sztuki Wspó?czesnej). Wyzwanie b?dzie postawione przed wszystkimi finalistami, jednak tylko 15 z najwi?ksz? liczb? punktów awansuje do drugiego etapu i swoich si? b?dzie próbowa? na Moll de la Fusta - zmodernizowanej promenadzie, s?yn?cej ze sta?ej obecno?ci skaterów.

Tylko najlepsza pi?tka przejdzie do ostatniej i najbardziej wyczekiwanej ods?ony konkursu - wielkiego fina?u! Zawodnicy swoje umiej?tno?ci prezentowa? b?d? na najwy?szym szczycie gór Collserola - Tibidabo (521 m), gdzie znajduje si? ponad stuletnie weso?e miasteczko. Odliczanie do startu ?wiatowego Fina?u Red Bull Skate Arcade rozpocz?te!

O RED BULL SKATE ARCADE

Red Bull Skate Arcade to mi?dzynarodowy projekt deskorolkowy, odbywaj?cy si? w ponad 20 krajach na ?wiecie. Rywalizacja o miano najlepszego deskorolkarza zak?ada?a zaliczenie 8 wirtualnych etapów, a nast?pnie poprawne wykonanie 8 trików na krajowym finale na ?ywo. Przez 2 miesi?ce, co tydzie? na stronie projektu redbullskatearcade.pl pojawia? si? nowy trik, który uczestnicy musieli powtórzy?, sfilmowa?, a klip umie?ci? w Internecie.

?wiatowy Fina? Red Bull Skate Arcade: 7wrze?nia, Barcelona
Wi?cej informacji: www.redbullskatearcade.pl

Lista zawodników startuj?cych w ?wiatowym Finale
Matías dell Olio (Argentyna)
Kevin Vu (Belgia)
Humberto Peres (Brazylia)
Ignacio Tapia (Chile)
Juan Pablo Vélez (Kolumbia)
Rain Lindemann (Estonia)
Tomás Colussi (Gwatemala)
Chak Fai (Hongkong)
Simone Odolini (W?ochy)
Geonhoo Kim (Korea)
Maksim Feofilov (?otwa)
Douwe Macare (Holandia)
Fredik Winsents (Norwegia)
Alfaro Bredio (Panama)
Jacek Ostaszewski (Polska)
Jorge Simoes (Portugalia)
Joan Galcerán (Hiszpania)

Lista uczestnicz?cych krajów
Argentyna
Belgia
Bo?nia i Hercegowina
Brazylia
Chile
Kolumbia
Estonia
Gwatemala
Hongkong
W?ochy
Korea
?otwa
Holandia
Norwegia
Panama
Polska
Portugalia
Rumunia
Rosja
Hiszpania
Tajwan
2013-08-29 13:41:38
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !