Deskorolka:: Newsy - FINA? RED BULL SKATE ARCADE

DOUWE MACARÉ ZWYCI?ZC? ?WIATOWEGO FINA?U RED BULL SKATE ARCADE

 

W sobot? (7 wrze?nia) w Barcelonie rozegra? si? ?wiatowy Fina? Red Bull Skate Arcade. Do deskorolkowej rywalizacji przyst?pi?o 18 uczestników, którzy wygrali etapy krajowe. Zwyci??y? Holender, Polak – Jacek Ostaszewski – zaj?? dobre 7 miejsce.

 

Mimo niespodziewanego deszczu, zawody przebiega?y we wspania?ej atmosferze: trybuny by?y wype?nione po brzegi, a skaterzy prezentowali swoje najlepsze triki. Zwyci?zca zosta? wybrany na podstawie fina?owego 10-minutowego jamu. Perfekcyjnie wykonany halfcab backflip na schodach wyniós? Douwe Macaré na pierwsz? pozycj?. „Chocia? by?em zadowolony ze swojego przejazdu to nie spodziewa?em si? wygranej - pozostali finali?ci byli ?wietni. To wspania?e uczucie triumfowa? w?a?nie tutaj.”– powiedzia? Holender, który prócz tytu?u mistrza, zdoby? bilet do Los Angeles.

 

Pochodz?cy z Portugalii Jorge Simões, który otrzyma? tylko pi?? punktów mniej, zaj?? zas?u?one drugie miejsce, a na trzecim uplasowa? si? hiszpa?ski zawodnik Joan Galcerán.

 

Kolumbijczyk Juan Pablo Vélez, który prowadzi? po pierwszym i drugim etapie fina?owego spotkania, zmaga? si? z kontuzj? i cho? zaprezentowa? naprawd? dobre triki, zabrak?o mu konsekwencji, która umo?liwi?aby mu dogonienie rywali. Dobrze radzi? sobie reprezentant Polski, Jacek Ostaszewski, który zakwalifikowa? si? do ostatniego etapu i zosta? sklasyfikowany na 7 pozycji.

 

Argenty?czyk Gastón Francisco, DC team manager, fotograf skateboardowy i s?dzia g?ówny ?wiatowego Fina?u Red Bull Skate Arcade, doceni? wysoki poziom umiej?tno?ci zawodników i podkre?li?, ?e wygra? ?wietny, do?wiadczony ju? w mi?dzynarodowych rozgrywkach rider. Pozosta?a trójka s?dziów to Hiszpanie Daniel Lebrón i Enrique Lorenzo oraz Francuz Antony López – wszyscy s? wybitnymi skaterami.

 

Klasyfikacja generalna ?wiatowego Fina?u Red Bull Skate Arcade

1.   Douwe Macaré (Holandia)

2.   Jorge Simões (Portugalia)

3.   Joan Galcerán (Hiszpania)

4.   Juan Pablo Vélez (Kolumbia)

5.   Humberto Peres (Brazylia)

6.   Matías dell Olio (Argentyna)

7.   Jacek Ostaszewski (Polska)

8.   Rain Lindemann (Estonia)

9.   Fredrik Winsents (Norwegia)

10.    Alfaro Bredio (Panama)

11.    Ignacio Tapia (Chile)

12.    Maksims Feofilovs (?otwa)

13.    Cristian Cohal (Rumunia)

14.    Kevin Vu (Belgia)

15.    Rain Lindemann (Estonia)

16.    Simone Odolini (W?ochy)

17.    Tomás Colussi (Gwatemala)

 

18.    Chak Fai (Chiny)

2013-09-08 13:07:39
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !