Deskorolka:: Newsy - Szamotu?y Session 2013

Fundacja Inna Strona Kreatywno?ci, Mayer oraz SZOSiR Szamotu?y zapraszaj? na Szamotu?y Session 2013, zawody deskorolkowe, które odb?d? si? 08.12 w Szamotu?ach pod Poznaniem.

Tak jak w roku poprzednim na hali Wac?aw stanie cz??? legendarnego skateparku Mentor. W tym roku b?dzie jeszcze wi?cej miejsca do jazdy, a skatepark b?dzie bardziej urozmaicony (wizualizacja poni?ej). W ramach Szamotu?y Session 2013 odb?d? si? jamy i best tricki: kobiet (zapisy od 10) oraz m??czyzn (zapisy od 14). Istnieje mo?liwo?? zapoznania si? ze skateparkiem i jazdy na nim dzie? wcze?niej po zawodach bmx - od 18.30 do 21.

Osoby spoza Szamotu? i Poznania, zainteresowane noclegiem z 07.12 na 08.12 proszone s? o kontakt poprzez mail: isk.fundacja@gmail.com lub na stronie wydarzenia na fb: https://www.facebook.com/events/152935771581477/ Liczba miejsc noclegowych jest ograniczona, decyduje kolejno?? nadsy?ania zg?osze?. Hala dysponuje sporymi trybunami wi?c nie wahajcie si? zabra? znajomych! Gdy za oknami mróz nas b?dzie rozgrzewa? zajawa, do zobaczenia!

Wizualizacja parku (1)

Wizualizacja parku (2)

2013-11-27 18:32:13
Dodał‚: Serans

Musisz się zalogować aby komentować !